ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 61. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 204
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 62. กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI         view : 135
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 63. เอกสารการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 และTO BE NUMBER ONE IDOL         view : 532
      ณ วันที่ : 10 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 64. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 245
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 65. เอกสารการประชุมการพัฒนาการเขียนรายงานสอบสวนโรค Flu DARRT         view : 210
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 66. แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ2560         view : 184
      ณ วันที่ : 06 กค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 67. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 228
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 68. ไฟล์นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 2560         view : 252
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 69. เอกสารประชุม DARRT 170629         view : 148
      ณ วันที่ : 29 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 70. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 243
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 71. เอกสารการประชุมวิเคราะห์เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Flu-DARRT)         view : 241
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 72. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 224
      ณ วันที่ : 19 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 73. เอกสารการประชุม IAP วันที่ 8 มิ.ย. 60         view : 168
      ณ วันที่ : 12 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 74. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 211
      ณ วันที่ : 11 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 75. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 216
      ณ วันที่ : 05 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 76. แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนป.5         view : 745
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 77. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน         view : 163
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 78. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 204
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 79. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด         view : 159
      ณ วันที่ : 26 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 80. แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 3         view : 673
      ณ วันที่ : 10 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 81. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 234
      ณ วันที่ : 20 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 82. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 161
      ณ วันที่ : 20 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 83. ไฟล์ประชุม DREAM TEAM DHF CHIANGMAI 2560         view : 258
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางณัฐฎ์นวดี ปัญญาทิพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 84. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 193
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 85. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 176
      ณ วันที่ : 01 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 86. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 164
      ณ วันที่ : 24 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 87. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 204
      ณ วันที่ : 18 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 88. ประชุมเครือข่าย COPD จังหวัดเชียงใหม่         view : 322
      ณ วันที่ : 04 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 89. การประกวดออกแบบ Infographic การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)         view : 299
      ณ วันที่ : 10 มีค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 90. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 154
      ณ วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740