ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 31. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561         view : 209
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 32. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 164
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 33. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 150
      ณ วันที่ : 25 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 34. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 155
      ณ วันที่ : 18 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 35. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 155
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 36. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 164
      ณ วันที่ : 04 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 37. เอกสารการประชุม DARRT วันที่ 28 พ.ย. 60         view : 199
      ณ วันที่ : 28 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 38. แบบฟอร์มรายงานคัดกรองวัณโรค ปี 2561         view : 201
      ณ วันที่ : 28 พย. 60   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 39. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 156
      ณ วันที่ : 27 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 40. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 148
      ณ วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 41. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 164
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 42. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 183
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 43. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 175
      ณ วันที่ : 30 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 44. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 158
      ณ วันที่ : 24 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 45. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 174
      ณ วันที่ : 16 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 46. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 159
      ณ วันที่ : 09 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 47. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 201
      ณ วันที่ : 02 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 48. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 233
      ณ วันที่ : 25 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 49. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 221
      ณ วันที่ : 18 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 50. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 204
      ณ วันที่ : 11 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 51. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 207
      ณ วันที่ : 04 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 52. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 228
      ณ วันที่ : 28 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 53. เอกสารการประชุมพัฒนาการสอบสวนและการเขียนรายงานสอบสวนโรค DARRT 23-24 สค, 60         view : 241
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 54. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 213
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 55. แบบฟอร์มสรุปผลบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560 (Data Set)         view : 369
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 56. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 258
      ณ วันที่ : 14 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 57. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 268
      ณ วันที่ : 06 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 58. การแข่งขัน CMU TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest วันที่ 14 กันยายน 2560         view : 208
      ณ วันที่ : 04 สค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 59. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 231
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 60. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 260
      ณ วันที่ : 22 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740