ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 31. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 241
      ณ วันที่ : 06 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 32. การแข่งขัน CMU TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest วันที่ 14 กันยายน 2560         view : 182
      ณ วันที่ : 04 สค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 33. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 206
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 34. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 229
      ณ วันที่ : 22 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 35. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 191
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 36. กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI         view : 122
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 37. เอกสารการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 และTO BE NUMBER ONE IDOL         view : 462
      ณ วันที่ : 10 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 38. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 234
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 39. เอกสารการประชุมการพัฒนาการเขียนรายงานสอบสวนโรค Flu DARRT         view : 190
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 40. แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ2560         view : 156
      ณ วันที่ : 06 กค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 41. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 217
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 42. ไฟล์นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 2560         view : 225
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 43. เอกสารประชุม DARRT 170629         view : 129
      ณ วันที่ : 29 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 44. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 232
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 45. เอกสารการประชุมวิเคราะห์เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Flu-DARRT)         view : 199
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 46. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 209
      ณ วันที่ : 19 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 47. เอกสารการประชุม IAP วันที่ 8 มิ.ย. 60         view : 153
      ณ วันที่ : 12 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 48. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 200
      ณ วันที่ : 11 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 49. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 197
      ณ วันที่ : 05 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 50. แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนป.5         view : 519
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 51. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน         view : 154
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 52. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 185
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 53. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด         view : 132
      ณ วันที่ : 26 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 54. แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 3         view : 645
      ณ วันที่ : 10 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 55. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 210
      ณ วันที่ : 20 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 56. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 138
      ณ วันที่ : 20 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 57. ไฟล์ประชุม DREAM TEAM DHF CHIANGMAI 2560         view : 244
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางณัฐฎ์นวดี ปัญญาทิพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 58. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 171
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 59. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 157
      ณ วันที่ : 01 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 60. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 154
      ณ วันที่ : 24 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740