ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 271. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 113
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 272. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 6 ปี 2556         view : 109
      ณ วันที่ : 18 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 273. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 6         view : 129
      ณ วันที่ : 16 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 274. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558         view : 122
      ณ วันที่ : 13 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 275. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 5 ปี 2558         view : 130
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 276. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 5         view : 116
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 277. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด         view : 736
      ณ วันที่ : 05 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 278. แบบคัดกรองและคำแนะนำผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก         view : 117
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 279. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 4         view : 102
      ณ วันที่ : 02 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 280. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58         view : 121
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 281. คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่         view : 116
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 282. ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์งานยาเสพติด23มกราคม58 กรีนเลค รีสอร์ท         view : 110
      ณ วันที่ : 29 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740