ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 271. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 10         view : 109
      ณ วันที่ : 16 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 272. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 9 ปี 2558         view : 106
      ณ วันที่ : 13 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 273. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 9         view : 97
      ณ วันที่ : 08 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 274. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 8 ปี 2558         view : 108
      ณ วันที่ : 05 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 275. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 8         view : 117
      ณ วันที่ : 02 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 276. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ก.พ. 58         view : 109
      ณ วันที่ : 26 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 277. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 7 ปี 2558         view : 114
      ณ วันที่ : 24 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 278. เอกสารประกอบการประชุมงานวัณโรค 19-20 ก.พ.58 เชียงใหม่ออร์คิด         view : 143
      ณ วันที่ : 24 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 279. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 7         view : 117
      ณ วันที่ : 23 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 280. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 120
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 281. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 6 ปี 2556         view : 121
      ณ วันที่ : 18 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 282. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 6         view : 137
      ณ วันที่ : 16 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 283. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558         view : 127
      ณ วันที่ : 13 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 284. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 5 ปี 2558         view : 139
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 285. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 5         view : 121
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 286. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด         view : 959
      ณ วันที่ : 05 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 287. แบบคัดกรองและคำแนะนำผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก         view : 131
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 288. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 4         view : 107
      ณ วันที่ : 02 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 289. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58         view : 128
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 290. คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่         view : 123
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 291. ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์งานยาเสพติด23มกราคม58 กรีนเลค รีสอร์ท         view : 117
      ณ วันที่ : 29 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740