ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 1. แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย         view : 15
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน         view : 38
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 14         view : 13
      ณ วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 11
      ณ วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 5. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 13         view : 40
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13         view : 22
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 7. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 12         view : 56
      ณ วันที่ : 02 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 12         view : 41
      ณ วันที่ : 02 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 9. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค         view : 168
      ณ วันที่ : 27 มีค. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 11         view : 78
      ณ วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11         view : 65
      ณ วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 12. เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561         view : 266
      ณ วันที่ : 23 มีค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 10         view : 87
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10         view : 70
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 09         view : 102
      ณ วันที่ : 12 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 09         view : 94
      ณ วันที่ : 12 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากโรคระบาดในมนุษย์ จ.เชียงใหม่         view : 104
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 18. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 08         view : 136
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 08         view : 101
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 07         view : 144
      ณ วันที่ : 26 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 6/2561         view : 149
      ณ วันที่ : 19 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 05/61         view : 150
      ณ วันที่ : 12 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. เอกสารประกอบการอบรม BRFSS         view : 173
      ณ วันที่ : 07 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4/61         view : 176
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 25. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3/61         view : 158
      ณ วันที่ : 29 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้าน         view : 300
      ณ วันที่ : 23 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2/61         view : 174
      ณ วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 01/61         view : 169
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 29. แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561         view : 513
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 53         view : 211
      ณ วันที่ : 09 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740