ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2/61         view : 1
      ณ วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 01/61         view : 50
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3. แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561         view : 259
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 53         view : 68
      ณ วันที่ : 09 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 5. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561         view : 101
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 80
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 69
      ณ วันที่ : 25 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 82
      ณ วันที่ : 18 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 85
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 108
      ณ วันที่ : 04 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 11. เอกสารการประชุม DARRT วันที่ 28 พ.ย. 60         view : 140
      ณ วันที่ : 28 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 12. แบบฟอร์มรายงานคัดกรองวัณโรค ปี 2561         view : 117
      ณ วันที่ : 28 พย. 60   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 118
      ณ วันที่ : 27 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 113
      ณ วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 116
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 151
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 141
      ณ วันที่ : 30 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 130
      ณ วันที่ : 24 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 138
      ณ วันที่ : 16 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 137
      ณ วันที่ : 09 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 164
      ณ วันที่ : 02 ตค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 198
      ณ วันที่ : 25 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 191
      ณ วันที่ : 18 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 177
      ณ วันที่ : 11 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 25. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 190
      ณ วันที่ : 04 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 203
      ณ วันที่ : 28 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. เอกสารการประชุมพัฒนาการสอบสวนและการเขียนรายงานสอบสวนโรค DARRT 23-24 สค, 60         view : 203
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 193
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 29. แบบฟอร์มสรุปผลบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560 (Data Set)         view : 326
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 238
      ณ วันที่ : 14 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740