ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานแพทย์แผนไทย]

Prev1 2
 31. เชิญครูนวดประชุม 15 มิ.ย.2558         view : 286
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 32. รับสมัครอบรมฟื้นฟูหมอนวด         view : 320
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 33. แบบประเมินตนเอง รพ.สส.พท.สำหรับหน่วยบริการ         view : 409
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 34. หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 289
      ณ วันที่ : 22 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 35. การออกประเมิน รพ.สส.พท.         view : 236
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 36. ด่วน! แจ้งเลื่อนการอบรมการวิจัย R2R ด้านการแพทย์แผนไทยฯ         view : 202
      ณ วันที่ : 07 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 37. เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         view : 260
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 38. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก         view : 164
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 39. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script         view : 152
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 40. เกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558         view : 266
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 41. แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ         view : 152
      ณ วันที่ : 10 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 42. แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนยาแผนไทย         view : 149
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 43. ประชุมวิชาการ "ผ่าทางตันวิจัยการแพทย์แผนไทย...ก้าวไกลสู่สากล"         view : 135
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 44. ประชุมวิชาการ "หมอไทย ยาไทย ก้าวไกลสู่สากล" วสส.พิษณูโลก         view : 145
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 45. ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 164
      ณ วันที่ : 27 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 46. แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 402
      ณ วันที่ : 16 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740