ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานแพทย์แผนไทย]

Prev1 2
 31. ด่วน! แจ้งเลื่อนการอบรมการวิจัย R2R ด้านการแพทย์แผนไทยฯ         view : 191
      ณ วันที่ : 07 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 32. เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         view : 221
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 33. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก         view : 158
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 34. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script         view : 145
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 35. เกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558         view : 256
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 36. แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ         view : 145
      ณ วันที่ : 10 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 37. แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนยาแผนไทย         view : 142
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 38. ประชุมวิชาการ "ผ่าทางตันวิจัยการแพทย์แผนไทย...ก้าวไกลสู่สากล"         view : 129
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 39. ประชุมวิชาการ "หมอไทย ยาไทย ก้าวไกลสู่สากล" วสส.พิษณูโลก         view : 135
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 40. ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 158
      ณ วันที่ : 27 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 41. แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 234
      ณ วันที่ : 16 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740