ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]

Prev1 2
 31. ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558         view : 397
      ณ วันที่ : 29 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 32. รายชื่อผู้เข้าอบรมงานวิจัย 14-15 กย.2558         view : 359
      ณ วันที่ : 09 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 33. แบบฟอร์มส่งร่างงานวิจัย/ R2R         view : 457
      ณ วันที่ : 12 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 34. เชิญครูนวดประชุม 15 มิ.ย.2558         view : 308
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 35. รับสมัครอบรมฟื้นฟูหมอนวด         view : 348
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 36. แบบประเมินตนเอง รพ.สส.พท.สำหรับหน่วยบริการ         view : 573
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 37. หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 373
      ณ วันที่ : 22 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 38. การออกประเมิน รพ.สส.พท.         view : 265
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 39. ด่วน! แจ้งเลื่อนการอบรมการวิจัย R2R ด้านการแพทย์แผนไทยฯ         view : 225
      ณ วันที่ : 07 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 40. เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         view : 350
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 41. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก         view : 179
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 42. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script         view : 163
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 43. เกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558         view : 334
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 44. แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ         view : 157
      ณ วันที่ : 10 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 45. แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนยาแผนไทย         view : 160
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 46. ประชุมวิชาการ "ผ่าทางตันวิจัยการแพทย์แผนไทย...ก้าวไกลสู่สากล"         view : 148
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 47. ประชุมวิชาการ "หมอไทย ยาไทย ก้าวไกลสู่สากล" วสส.พิษณูโลก         view : 156
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 48. ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 173
      ณ วันที่ : 27 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 49. แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 743
      ณ วันที่ : 16 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740