ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]

1 2 3 Next
 1. การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561         view : 498
      ณ วันที่ : 18 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 2. สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561         view : 188
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 3. ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข DCIRs         view : 255
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 4. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย         view : 196
      ณ วันที่ : 17 ตค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 5. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ         view : 357
      ณ วันที่ : 24 พค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 6. คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร         view : 388
      ณ วันที่ : 01 พค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 7. สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2         view : 449
      ณ วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 8. การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน         view : 387
      ณ วันที่ : 21 เมย. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 9. เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ         view : 391
      ณ วันที่ : 26 มีค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 10. Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)         view : 537
      ณ วันที่ : 17 กพ. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 11. หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง         view : 479
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 12. เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน         view : 459
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 13. การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         view : 353
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 14. เครื่องมือ SRM และค่ากลาง         view : 441
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 15. รายชื่อผู้ได้รับเข็มที่ระลึก พอ.สว.ประจำปี 2560         view : 1,288
      ณ วันที่ : 03 กพ. 60   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 16. แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ         view : 340
      ณ วันที่ : 19 มค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 17. หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน (2วัน)         view : 295
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 18. คู่มืออสค. CKD         view : 646
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 19. หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน         view : 350
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 20. คู่มืออสค.NCD         view : 339
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 21. คู่มืออสค. LTC         view : 509
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 22. แบบประเมินคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่         view : 226
      ณ วันที่ : 16 พย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 23. การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2559         view : 264
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 24. การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี2559         view : 256
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย :  []
 25. สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่         view : 315
      ณ วันที่ : 06 ตค. 59   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 26. ตัวอย่าง SOP สาธารณภัย         view : 250
      ณ วันที่ : 02 ตค. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 27. การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติ         view : 241
      ณ วันที่ : 21 กย. 59   โดย : งานสุขภาพภาคประชาชน  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 28. แจ้งการโอนเงินชดเชยหน่วยปฏิบัติการฯ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 59         view : 364
      ณ วันที่ : 16 กย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 29. ขอขอบคุณ และส่งสรุปผลการประชุมฯ         view : 246
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 30. การดำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติ         view : 280
      ณ วันที่ : 24 สค. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740