ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2
 31. รายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก         view : 180
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 32. ข้อมูลการจัดจ้างก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         view : 145
      ณ วันที่ : 15 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 33. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 ไตรมาสที่ 2         view : 164
      ณ วันที่ : 23 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 34. ตารางสรุปรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี58         view : 163
      ณ วันที่ : 23 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 35. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58         view : 163
      ณ วันที่ : 08 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 36. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.58         view : 144
      ณ วันที่ : 07 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 37. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.57         view : 146
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 38. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.56         view : 147
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 39. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.55(เหลือจ่าย)         view : 139
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 40. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 153
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 41. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557         view : 151
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 42. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557         view : 145
      ณ วันที่ : 30 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 43. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557         view : 142
      ณ วันที่ : 20 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 44. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 29 เมษายน 2557         view : 145
      ณ วันที่ : 29 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 45. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557         view : 146
      ณ วันที่ : 02 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 46. สรุปข้อมูลจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557         view : 148
      ณ วันที่ : 25 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 47. ข้อมูลสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557         view : 142
      ณ วันที่ : 11 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 48. ข้อมูลสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557         view : 144
      ณ วันที่ : 05 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740