ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2
 31. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 งบโอนเปลี่ยนแปลง         view : 104
      ณ วันที่ : 14 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 32. ผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560         view : 145
      ณ วันที่ : 22 ธค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กพ. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 33. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560         view : 142
      ณ วันที่ : 21 ธค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 34. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/60         view : 124
      ณ วันที่ : 30 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 35. ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560         view : 84
      ณ วันที่ : 31 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 36. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2559)         view : 133
      ณ วันที่ : 11 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 37. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4         view : 133
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 38. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 147
      ณ วันที่ : 23 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 39. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 ไตรมาสที่ 3         view : 197
      ณ วันที่ : 14 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 40. รายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก         view : 193
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 41. ข้อมูลการจัดจ้างก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         view : 158
      ณ วันที่ : 15 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 42. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 ไตรมาสที่ 2         view : 174
      ณ วันที่ : 23 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 43. ตารางสรุปรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี58         view : 178
      ณ วันที่ : 23 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 44. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58         view : 177
      ณ วันที่ : 08 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 45. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.58         view : 159
      ณ วันที่ : 07 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 46. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.57         view : 167
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 47. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.56         view : 160
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 48. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.55(เหลือจ่าย)         view : 153
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 49. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 164
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 50. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557         view : 166
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 51. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557         view : 162
      ณ วันที่ : 30 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 52. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557         view : 156
      ณ วันที่ : 20 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 53. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 29 เมษายน 2557         view : 159
      ณ วันที่ : 29 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 54. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557         view : 163
      ณ วันที่ : 02 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 55. สรุปข้อมูลจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557         view : 161
      ณ วันที่ : 25 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 56. ข้อมูลสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557         view : 159
      ณ วันที่ : 11 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 57. ข้อมูลสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557         view : 158
      ณ วันที่ : 05 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740