ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .7 8 9 10 11 . . .14 Next
 241. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โรงพยาบาลแม่วาง)         view : 688
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 242. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยาฯ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 239
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 243. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป้วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 197
      ณ วันที่ : 07 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 244. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยา (ครั้งที่ 2) รพ.สันกำแพง         view : 190
      ณ วันที่ : 31 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 245. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 218
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 246. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพย์ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 181
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 247. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ         view : 273
      ณ วันที่ : 18 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 248. ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 239
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 249. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 215
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 250. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อำเภอแม่วาง         view : 684
      ณ วันที่ : 29 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 251. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ "รถพยาบาลฉุกเฉินฯ"         view : 169
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 252. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 198
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 253. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 181
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 254. ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ         view : 251
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 255. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2559         view : 183
      ณ วันที่ : 07 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 256. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 149
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 257. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 146
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 258. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านสบลาน .รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง อ.อมก่อย         view : 185
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 259. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด         view : 140
      ณ วันที่ : 19 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 260. ประกาศสอบราคางานจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ฯ สำหรับ รพ.เวียงแหง (ครั้งที่2)         view : 374
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 261. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง         view : 159
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 262. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ฮอด         view : 264
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 263. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน         view : 139
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 264. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก         view : 144
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 265. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ของออกซิเจน และสุญญากาศทางการแพทย์         view : 131
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 266. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ         view : 117
      ณ วันที่ : 27 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 267. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 122
      ณ วันที่ : 26 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 268. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(OPD)รพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น อ.อมก๋อย         view : 442
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 269. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 113
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 270. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสอ.ดอยหล่อ         view : 133
      ณ วันที่ : 17 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740