ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 241. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบ Tele-Medicine         view : 102
      ณ วันที่ : 25 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 242. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.เชียงดาว         view : 98
      ณ วันที่ : 15 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 243. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 102
      ณ วันที่ : 15 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 244. ร่างขอบเขตของาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ รพ.แม่แจ่ม         view : 123
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 245. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 100
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 246. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.อมก๋อย         view : 83
      ณ วันที่ : 10 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 247. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของ รพ.เชียงดาว         view : 90
      ณ วันที่ : 09 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 248. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์         view : 81
      ณ วันที่ : 08 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 249. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างทางลาด รพ.อมก๋อย         view : 80
      ณ วันที่ : 04 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 250. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย         view : 94
      ณ วันที่ : 03 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 251. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 87
      ณ วันที่ : 01 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 252. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน         view : 89
      ณ วันที่ : 28 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 253. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รพ.เวียงแหง         view : 84
      ณ วันที่ : 22 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 254. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางเดินเชื่อม และถนน         view : 92
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 255. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557         view : 90
      ณ วันที่ : 13 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 256. ประกาศสอบราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 รายการ         view : 80
      ณ วันที่ : 08 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 257. ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม,กำแพงกันดินและถนนคสล.         view : 118
      ณ วันที่ : 01 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 258. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร         view : 107
      ณ วันที่ : 30 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 259. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 2)         view : 88
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 260. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 1)         view : 108
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 261. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน1 รายการ         view : 89
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 262. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (2 กลุ่ม)         view : 89
      ณ วันที่ : 16 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 263. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟัน"         view : 87
      ณ วันที่ : 26 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 264. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้"         view : 91
      ณ วันที่ : 26 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 265. ยกเลิกประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 87
      ณ วันที่ : 21 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 266. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ         view : 90
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 267. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 88
      ณ วันที่ : 30 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 268. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (2 กลุ่ม)         view : 87
      ณ วันที่ : 28 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 269. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กลุ่มที่ 1 ,กลุ่มที่ 2         view : 90
      ณ วันที่ : 22 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 270. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 91
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740