ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .7 8 9 10 11 Next
 241. สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 124
      ณ วันที่ : 11 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 242. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ในงานฤดูหนาว         view : 118
      ณ วันที่ : 08 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 243. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 137
      ณ วันที่ : 20 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 244. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.พร้าว จำนวน 1 รายการ         view : 125
      ณ วันที่ : 18 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 245. ร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้พักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย         view : 125
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 246. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ         view : 118
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 247. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 117
      ณ วันที่ : 05 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 248. ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ         view : 127
      ณ วันที่ : 03 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 249. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 128
      ณ วันที่ : 28 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 250. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 109
      ณ วันที่ : 28 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 251. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ         view : 119
      ณ วันที่ : 27 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 252. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง         view : 102
      ณ วันที่ : 20 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 253. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสสอ.แม่อาย         view : 107
      ณ วันที่ : 17 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 254. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านขะจาว         view : 105
      ณ วันที่ : 15 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 255. ร่างขอบเขตของงาน TOR งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา         view : 176
      ณ วันที่ : 15 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 256. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า         view : 114
      ณ วันที่ : 09 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 257. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง         view : 102
      ณ วันที่ : 07 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 258. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 106
      ณ วันที่ : 07 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 259. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม         view : 103
      ณ วันที่ : 06 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 260. ร่างทีโออาร์งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า         view : 106
      ณ วันที่ : 02 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 261. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 114
      ณ วันที่ : 01 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 262. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสสอ.แม่แจ่ม         view : 149
      ณ วันที่ : 01 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 263. ประกาศสองราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.พร้าว         view : 106
      ณ วันที่ : 25 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 264. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบ Tele-Medicine         view : 116
      ณ วันที่ : 25 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 265. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.เชียงดาว         view : 114
      ณ วันที่ : 15 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 266. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 119
      ณ วันที่ : 15 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 267. ร่างขอบเขตของาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ รพ.แม่แจ่ม         view : 223
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 268. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 114
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 269. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.อมก๋อย         view : 100
      ณ วันที่ : 10 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 270. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของ รพ.เชียงดาว         view : 105
      ณ วันที่ : 09 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740