ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 241. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 105
      ณ วันที่ : 01 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 242. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสสอ.แม่แจ่ม         view : 104
      ณ วันที่ : 01 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 243. ประกาศสองราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.พร้าว         view : 99
      ณ วันที่ : 25 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 244. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบ Tele-Medicine         view : 110
      ณ วันที่ : 25 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 245. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.เชียงดาว         view : 105
      ณ วันที่ : 15 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 246. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 110
      ณ วันที่ : 15 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 247. ร่างขอบเขตของาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ รพ.แม่แจ่ม         view : 141
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 248. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 107
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 249. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.อมก๋อย         view : 93
      ณ วันที่ : 10 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 250. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของ รพ.เชียงดาว         view : 97
      ณ วันที่ : 09 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 251. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์         view : 92
      ณ วันที่ : 08 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 252. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างทางลาด รพ.อมก๋อย         view : 88
      ณ วันที่ : 04 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 253. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย         view : 101
      ณ วันที่ : 03 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 254. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 98
      ณ วันที่ : 01 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 255. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน         view : 97
      ณ วันที่ : 28 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 256. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รพ.เวียงแหง         view : 93
      ณ วันที่ : 22 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 257. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางเดินเชื่อม และถนน         view : 103
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 258. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557         view : 100
      ณ วันที่ : 13 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 259. ประกาศสอบราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 รายการ         view : 87
      ณ วันที่ : 08 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 260. ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม,กำแพงกันดินและถนนคสล.         view : 155
      ณ วันที่ : 01 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 261. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร         view : 120
      ณ วันที่ : 30 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 262. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 2)         view : 99
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 263. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 1)         view : 113
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 264. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน1 รายการ         view : 103
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 265. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (2 กลุ่ม)         view : 111
      ณ วันที่ : 16 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 266. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟัน"         view : 92
      ณ วันที่ : 26 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 267. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้"         view : 100
      ณ วันที่ : 26 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 268. ยกเลิกประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 95
      ณ วันที่ : 21 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 269. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ         view : 97
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 270. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 97
      ณ วันที่ : 30 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740