ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 211. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 100
      ณ วันที่ : 31 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 212. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่เทย         view : 106
      ณ วันที่ : 27 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 213. ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจพัฒนาการเด็ก         view : 123
      ณ วันที่ : 26 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 214. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 101
      ณ วันที่ : 26 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 215. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)         view : 112
      ณ วันที่ : 20 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 216. ประกาศยกเลิกร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 117
      ณ วันที่ : 17 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 217. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ         view : 132
      ณ วันที่ : 29 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 218. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น โรงพยาบาลสันทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 118
      ณ วันที่ : 16 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 219. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์" สำหรับโรงพยาบาลแม่ออน         view : 112
      ณ วันที่ : 16 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 220. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน" ขนาด 36000 บีทียู         view : 93
      ณ วันที่ : 16 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 221. สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 101
      ณ วันที่ : 11 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 222. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ในงานฤดูหนาว         view : 101
      ณ วันที่ : 08 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 223. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 119
      ณ วันที่ : 20 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 224. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.พร้าว จำนวน 1 รายการ         view : 109
      ณ วันที่ : 18 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 225. ร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้พักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย         view : 108
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 226. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ         view : 104
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 227. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 101
      ณ วันที่ : 05 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 228. ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ         view : 112
      ณ วันที่ : 03 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 229. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 112
      ณ วันที่ : 28 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 230. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 93
      ณ วันที่ : 28 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 231. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ         view : 106
      ณ วันที่ : 27 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 232. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง         view : 97
      ณ วันที่ : 20 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 233. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสสอ.แม่อาย         view : 101
      ณ วันที่ : 17 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 234. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านขะจาว         view : 96
      ณ วันที่ : 15 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 235. ร่างขอบเขตของงาน TOR งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา         view : 139
      ณ วันที่ : 15 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 236. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า         view : 106
      ณ วันที่ : 09 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 237. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง         view : 95
      ณ วันที่ : 07 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 238. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 97
      ณ วันที่ : 07 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 239. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม         view : 94
      ณ วันที่ : 06 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 240. ร่างทีโออาร์งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า         view : 97
      ณ วันที่ : 02 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740