ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .7 8 9 10 11 Next
 211. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และพื้นที่นอกอาคาร ประจำปี 2559         view : 104
      ณ วันที่ : 28 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 212. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปี 2559         view : 105
      ณ วันที่ : 28 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 213. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM)         view : 113
      ณ วันที่ : 26 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 214. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ         view : 110
      ณ วันที่ : 14 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 215. ประกาศสอบราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์         view : 138
      ณ วันที่ : 26 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 216. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)         view : 110
      ณ วันที่ : 19 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 217. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (พย-มส)         view : 116
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 218. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (เชียงใหม่)         view : 109
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 219. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (ชร-ลพ)         view : 108
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 220. ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ (รพ.เวียงแหง)         view : 113
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 221. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน1คัน (รพ.เวียงแหง)         view : 115
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 222. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ         view : 118
      ณ วันที่ : 29 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 223. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ         view : 100
      ณ วันที่ : 21 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 224. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ         view : 113
      ณ วันที่ : 21 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 225. ประกาศสอบราคารพ.สต.บ้านปางหินฝน         view : 100
      ณ วันที่ : 01 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 226. ประกาศสอบราคารพ.สต.กองกาน         view : 115
      ณ วันที่ : 01 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 227. สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต         view : 135
      ณ วันที่ : 24 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 228. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง จำนวน 4 หลัง (e-Auction)         view : 105
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 229. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 5 หลัง (e-Auction)         view : 117
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 230. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 8 หลัง (e-Autcion)         view : 114
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 231. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 116
      ณ วันที่ : 31 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 232. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่เทย         view : 128
      ณ วันที่ : 27 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 233. ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจพัฒนาการเด็ก         view : 136
      ณ วันที่ : 26 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 234. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 115
      ณ วันที่ : 26 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 235. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)         view : 138
      ณ วันที่ : 20 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 236. ประกาศยกเลิกร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 135
      ณ วันที่ : 17 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 237. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ         view : 213
      ณ วันที่ : 29 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 238. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น โรงพยาบาลสันทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 141
      ณ วันที่ : 16 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 239. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์" สำหรับโรงพยาบาลแม่ออน         view : 133
      ณ วันที่ : 16 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 240. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน" ขนาด 36000 บีทียู         view : 106
      ณ วันที่ : 16 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740