ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .6 7 8 9 10 . . .14 Next
 211. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสะเมิง         view : 106
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 212. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอแม่ออน         view : 96
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 213. ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของ รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 110
      ณ วันที่ : 02 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 214. ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ของ รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 159
      ณ วันที่ : 02 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 215. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านปง         view : 134
      ณ วันที่ : 01 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 216. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง         view : 177
      ณ วันที่ : 31 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 217. ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ (รพ.วัดจันทร์ฯ)         view : 234
      ณ วันที่ : 27 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 218. ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (รพ.วัดจันทร์ฯ)         view : 131
      ณ วันที่ : 27 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 219. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านปง         view : 154
      ณ วันที่ : 22 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 220. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลแม่ตื่น         view : 156
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 221. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านแม่ฮ่าง         view : 131
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 222. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ         view : 136
      ณ วันที่ : 18 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 223. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ         view : 150
      ณ วันที่ : 18 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 224. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          view : 175
      ณ วันที่ : 14 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 225. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 183
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 226. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ( รพ.เวียงแหง)         view : 177
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 227. ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุม สสจ.ชม.         view : 143
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 228. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง รพ.แม่วาง         view : 203
      ณ วันที่ : 04 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 229. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก         view : 146
      ณ วันที่ : 04 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 230. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สสจ.ชม ปีงบประมาณ 2560         view : 202
      ณ วันที่ : 22 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 231. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 177
      ณ วันที่ : 21 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 232. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 216
      ณ วันที่ : 20 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 233. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ฯ สำหรับโรงพยาบาลเวียงแหง         view : 253
      ณ วันที่ : 05 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 234. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 453
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 235. ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 222
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 236. ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 338
      ณ วันที่ : 11 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 237. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.อมก๋อย)         view : 316
      ณ วันที่ : 05 กค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 238. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า          view : 351
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 239. ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย         view : 254
      ณ วันที่ : 08 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 240. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลเวียงแหง)         view : 276
      ณ วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740