ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .5 6 7 8 9 . . .11 Next
 181. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกองกาน         view : 118
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 182. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกองแขก         view : 117
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 183. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 113
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 184. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ         view : 105
      ณ วันที่ : 15 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 185. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 117
      ณ วันที่ : 15 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 186. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ดอยหล่อ         view : 151
      ณ วันที่ : 14 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 187. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 110
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 188. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 123
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 189. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 122
      ณ วันที่ : 12 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 190. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 113
      ณ วันที่ : 09 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 191. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ก่อสร้างที่รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 140
      ณ วันที่ : 07 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 192. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ก่อสร้างที่รพ.วัดจ้นทร์ฯ         view : 106
      ณ วันที่ : 07 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 193. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 129
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 194. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ละอุป         view : 136
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 195. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านป้อก         view : 112
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 196. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อ.แม่วาง         view : 116
      ณ วันที่ : 02 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 197. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน         view : 99
      ณ วันที่ : 02 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 198. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 113
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 199. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 117
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 200. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 96
      ณ วันที่ : 28 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 201. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 108
      ณ วันที่ : 22 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 202. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 110
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 203. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 121
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 204. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 108
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 205. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก e-bidding         view : 110
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 206. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 112
      ณ วันที่ : 10 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 207. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ปี 2559         view : 135
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 208. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559         view : 100
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 209. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างรพ.สต.บ้านป้อก อ.สะเมิง         view : 91
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 210. ประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือเผ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก         view : 121
      ณ วันที่ : 01 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740