ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 181. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 96
      ณ วันที่ : 22 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 182. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 97
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 183. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 108
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 184. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 98
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 185. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก e-bidding         view : 99
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 186. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 98
      ณ วันที่ : 10 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 187. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ปี 2559         view : 123
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 188. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559         view : 95
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 189. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างรพ.สต.บ้านป้อก อ.สะเมิง         view : 85
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 190. ประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือเผ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก         view : 111
      ณ วันที่ : 01 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 191. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และพื้นที่นอกอาคาร ประจำปี 2559         view : 96
      ณ วันที่ : 28 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 192. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปี 2559         view : 93
      ณ วันที่ : 28 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 193. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM)         view : 102
      ณ วันที่ : 26 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 194. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ         view : 99
      ณ วันที่ : 14 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 195. ประกาศสอบราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์         view : 121
      ณ วันที่ : 26 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 196. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)         view : 104
      ณ วันที่ : 19 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 197. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (พย-มส)         view : 100
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 198. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (เชียงใหม่)         view : 94
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 199. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (ชร-ลพ)         view : 95
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 200. ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ (รพ.เวียงแหง)         view : 99
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 201. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน1คัน (รพ.เวียงแหง)         view : 102
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 202. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ         view : 102
      ณ วันที่ : 29 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 203. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ         view : 94
      ณ วันที่ : 21 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 204. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ         view : 99
      ณ วันที่ : 21 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 205. ประกาศสอบราคารพ.สต.บ้านปางหินฝน         view : 94
      ณ วันที่ : 01 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 206. ประกาศสอบราคารพ.สต.กองกาน         view : 102
      ณ วันที่ : 01 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 207. สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต         view : 121
      ณ วันที่ : 24 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 208. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง จำนวน 4 หลัง (e-Auction)         view : 92
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 209. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 5 หลัง (e-Auction)         view : 105
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 210. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 8 หลัง (e-Autcion)         view : 99
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740