ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .4 5 6 7 8 . . .11 Next
 151. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป้วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 183
      ณ วันที่ : 07 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 152. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยา (ครั้งที่ 2) รพ.สันกำแพง         view : 185
      ณ วันที่ : 31 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 153. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 212
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 154. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพย์ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 175
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 155. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ         view : 263
      ณ วันที่ : 18 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 156. ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 234
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 157. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 208
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 158. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อำเภอแม่วาง         view : 658
      ณ วันที่ : 29 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 159. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ "รถพยาบาลฉุกเฉินฯ"         view : 164
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 160. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 191
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 161. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 176
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 162. ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ         view : 240
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 163. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2559         view : 176
      ณ วันที่ : 07 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 164. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 144
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 165. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 142
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 166. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านสบลาน .รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง อ.อมก่อย         view : 180
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 167. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด         view : 138
      ณ วันที่ : 19 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 168. ประกาศสอบราคางานจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ฯ สำหรับ รพ.เวียงแหง (ครั้งที่2)         view : 367
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 169. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง         view : 157
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 170. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ฮอด         view : 259
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 171. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน         view : 137
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 172. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก         view : 142
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 173. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ของออกซิเจน และสุญญากาศทางการแพทย์         view : 127
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 174. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ         view : 114
      ณ วันที่ : 27 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 175. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 120
      ณ วันที่ : 26 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 176. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(OPD)รพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น อ.อมก๋อย         view : 412
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 177. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 111
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 178. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสอ.ดอยหล่อ         view : 131
      ณ วันที่ : 17 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 179. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 193
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 180. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง         view : 120
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740