ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 121. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ฯ สำหรับโรงพยาบาลเวียงแหง         view : 238
      ณ วันที่ : 05 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 122. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 439
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 123. ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 208
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 124. ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 274
      ณ วันที่ : 11 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 125. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.อมก๋อย)         view : 299
      ณ วันที่ : 05 กค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 126. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า          view : 333
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 127. ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย         view : 235
      ณ วันที่ : 08 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 128. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลเวียงแหง)         view : 257
      ณ วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 129. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โรงพยาบาลแม่วาง)         view : 459
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 130. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยาฯ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 212
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 131. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป้วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 173
      ณ วันที่ : 07 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 132. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยา (ครั้งที่ 2) รพ.สันกำแพง         view : 172
      ณ วันที่ : 31 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 133. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 194
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 134. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพย์ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 162
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 135. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ         view : 240
      ณ วันที่ : 18 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 136. ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 210
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 137. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 190
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 138. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อำเภอแม่วาง         view : 628
      ณ วันที่ : 29 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 139. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ "รถพยาบาลฉุกเฉินฯ"         view : 147
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 140. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 171
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 141. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 158
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 142. ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ         view : 205
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 143. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2559         view : 152
      ณ วันที่ : 07 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 144. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 132
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 145. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 129
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 146. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านสบลาน .รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง อ.อมก่อย         view : 157
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 147. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด         view : 124
      ณ วันที่ : 19 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 148. ประกาศสอบราคางานจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ฯ สำหรับ รพ.เวียงแหง (ครั้งที่2)         view : 277
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 149. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง         view : 143
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 150. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ฮอด         view : 208
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740