ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .11 Next
 121. ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของ รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 108
      ณ วันที่ : 02 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 122. ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ของ รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 155
      ณ วันที่ : 02 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 123. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านปง         view : 130
      ณ วันที่ : 01 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 124. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง         view : 174
      ณ วันที่ : 31 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 125. ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ (รพ.วัดจันทร์ฯ)         view : 231
      ณ วันที่ : 27 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 126. ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (รพ.วัดจันทร์ฯ)         view : 129
      ณ วันที่ : 27 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 127. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านปง         view : 150
      ณ วันที่ : 22 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 128. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลแม่ตื่น         view : 153
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 129. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านแม่ฮ่าง         view : 127
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 130. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ         view : 133
      ณ วันที่ : 18 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 131. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ         view : 147
      ณ วันที่ : 18 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          view : 171
      ณ วันที่ : 14 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 133. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 178
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 134. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ( รพ.เวียงแหง)         view : 173
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 135. ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุม สสจ.ชม.         view : 141
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 136. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง รพ.แม่วาง         view : 199
      ณ วันที่ : 04 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 137. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก         view : 143
      ณ วันที่ : 04 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สสจ.ชม ปีงบประมาณ 2560         view : 198
      ณ วันที่ : 22 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 139. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 174
      ณ วันที่ : 21 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 140. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 213
      ณ วันที่ : 20 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 141. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ฯ สำหรับโรงพยาบาลเวียงแหง         view : 250
      ณ วันที่ : 05 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 142. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 450
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 143. ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 218
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 144. ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 331
      ณ วันที่ : 11 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 145. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.อมก๋อย)         view : 312
      ณ วันที่ : 05 กค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 146. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า          view : 343
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 147. ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย         view : 245
      ณ วันที่ : 08 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 148. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลเวียงแหง)         view : 269
      ณ วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 149. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โรงพยาบาลแม่วาง)         view : 626
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 150. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยาฯ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 228
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740