ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 121. ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 255
      ณ วันที่ : 11 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 122. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.อมก๋อย)         view : 281
      ณ วันที่ : 05 กค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 123. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า          view : 313
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 124. ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย         view : 220
      ณ วันที่ : 08 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 125. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลเวียงแหง)         view : 236
      ณ วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 126. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โรงพยาบาลแม่วาง)         view : 395
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 127. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยาฯ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 198
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 128. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป้วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 162
      ณ วันที่ : 07 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 129. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยา (ครั้งที่ 2) รพ.สันกำแพง         view : 160
      ณ วันที่ : 31 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 130. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 180
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 131. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพย์ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 154
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 132. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ         view : 222
      ณ วันที่ : 18 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 133. ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 196
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 134. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 176
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 135. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อำเภอแม่วาง         view : 505
      ณ วันที่ : 29 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 136. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ "รถพยาบาลฉุกเฉินฯ"         view : 135
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 137. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 156
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 138. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 144
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 139. ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ         view : 187
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 140. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2559         view : 142
      ณ วันที่ : 07 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 141. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 120
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 142. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 118
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 143. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านสบลาน .รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง อ.อมก่อย         view : 141
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 144. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด         view : 114
      ณ วันที่ : 19 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 145. ประกาศสอบราคางานจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ฯ สำหรับ รพ.เวียงแหง (ครั้งที่2)         view : 250
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 146. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง         view : 135
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 147. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ฮอด         view : 198
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 148. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน         view : 117
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 149. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก         view : 117
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 150. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ของออกซิเจน และสุญญากาศทางการแพทย์         view : 109
      ณ วันที่ : 29 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740