ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .14 Next
 91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ         view : 10
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ         view : 6
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ         view : 6
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ         view : 5
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขอ 4457 เชียงใหม่         view : 20
      ณ วันที่ : 23 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 96. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 38
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 97. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 70
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 98. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         view : 59
      ณ วันที่ : 06 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Power point และ VTR          view : 44
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง         view : 37
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์         view : 31
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดโฟม         view : 32
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ         view : 35
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 104. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน         view : 23
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         view : 21
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร         view : 14
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารรูปเล่ม         view : 28
      ณ วันที่ : 04 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 108. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2         view : 18
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 109. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 29
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         view : 81
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์         view : 100
      ณ วันที่ : 31 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน         view : 113
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 113. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเชื่อมรพ.วัดจันทร์ฯ         view : 90
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 114. ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 158
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 115. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ         view : 142
      ณ วันที่ : 04 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 116. ประกาศก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 98
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 117. ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ         view : 208
      ณ วันที่ : 16 มีค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ         view : 308
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 119. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ         view : 329
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 120. ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 380
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740