ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .15 Next
 31. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน Dental Master Unit Eco II         view : 42
      ณ วันที่ : 30 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 32. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ          view : 42
      ณ วันที่ : 19 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฝาง         view : 52
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 34. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ         view : 47
      ณ วันที่ : 12 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 35. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ         view : 102
      ณ วันที่ : 09 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่วาง         view : 40
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่อาย         view : 41
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 38. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ         view : 141
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 39. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 143
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 40. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 82
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 41. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฝาง         view : 62
      ณ วันที่ : 20 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 80
      ณ วันที่ : 18 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 43. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 64
      ณ วันที่ : 17 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 44. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่วาง         view : 53
      ณ วันที่ : 17 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 45. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่อาย         view : 41
      ณ วันที่ : 17 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างกำแพงกันดินรพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 54
      ณ วันที่ : 14 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 47. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารพ.วัดจันทร์ฯ         view : 58
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 48. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฝาง         view : 32
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 49. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ          view : 91
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 50. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.แม่ตื่น)         view : 84
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 51. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตู้ผสมยาเคมีบำบัด,เครื่องตัดปากมดลูก และเครื่องจี้เย็น)         view : 52
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 52. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลแบบใช้ Cassette ชนิด๑ ช่อง)         view : 46
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 53. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตู้ผสมยาเคมีบำบัด,เครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น)         view : 44
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 54. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.แม่วาง         view : 46
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 55. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.แม่อาย         view : 33
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ 5 รายการ (e-bidding)         view : 88
      ณ วันที่ : 04 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 57. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 48
      ณ วันที่ : 04 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 58. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 83
      ณ วันที่ : 03 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 8502 เชียงใหม่         view : 60
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร(งานการเงินและบัญชี)         view : 54
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740