ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .8 9 10 11 12 . . .15 Next
 271. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สสจ.ชม ปีงบประมาณ 2560         view : 216
      ณ วันที่ : 22 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 272. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 193
      ณ วันที่ : 21 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 273. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 231
      ณ วันที่ : 20 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 274. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ฯ สำหรับโรงพยาบาลเวียงแหง         view : 274
      ณ วันที่ : 05 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 275. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 475
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 276. ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 238
      ณ วันที่ : 22 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 277. ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 372
      ณ วันที่ : 11 สค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 278. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.อมก๋อย)         view : 339
      ณ วันที่ : 05 กค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 279. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า          view : 370
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 280. ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย         view : 270
      ณ วันที่ : 08 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 281. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลเวียงแหง)         view : 290
      ณ วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 282. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โรงพยาบาลแม่วาง)         view : 778
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 283. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยาฯ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 251
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 284. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป้วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 209
      ณ วันที่ : 07 เมย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 285. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องผลิตยา (ครั้งที่ 2) รพ.สันกำแพง         view : 204
      ณ วันที่ : 31 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 286. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 234
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 287. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพย์ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 193
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 288. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ         view : 286
      ณ วันที่ : 18 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 289. ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะ         view : 254
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 290. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 228
      ณ วันที่ : 29 กพ. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 291. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อำเภอแม่วาง         view : 720
      ณ วันที่ : 29 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 292. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ "รถพยาบาลฉุกเฉินฯ"         view : 182
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 293. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 211
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 294. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 195
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 295. ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ         view : 278
      ณ วันที่ : 19 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 296. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2559         view : 194
      ณ วันที่ : 07 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 297. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 159
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 298. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก ครั้งที่ 2         view : 168
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 299. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านสบลาน .รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง อ.อมก่อย         view : 202
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 300. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด         view : 150
      ณ วันที่ : 19 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740