ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 271. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (2 กลุ่ม)         view : 94
      ณ วันที่ : 28 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 272. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กลุ่มที่ 1 ,กลุ่มที่ 2         view : 104
      ณ วันที่ : 22 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 273. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 103
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 274. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่3) รพ.แม่แจ่ม         view : 101
      ณ วันที่ : 24 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 275. งานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 112
      ณ วันที่ : 24 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 276. ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 3 รพ.แม่แจ่ม         view : 108
      ณ วันที่ : 17 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 277. ประกาศสอบราคางานจัดซื้อชุดเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ         view : 100
      ณ วันที่ : 10 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 278. งานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 106
      ณ วันที่ : 07 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 279. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการสำหรับโรงพยาบาลพร้าว         view : 103
      ณ วันที่ : 06 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 280. ประกาศสอบราคา "เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG ขนิด 12 Lead จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.สันทราย         view : 117
      ณ วันที่ : 29 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 281. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับ รพ.สันทราย         view : 98
      ณ วันที่ : 20 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 282. ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับ รพ.อมก๋อย         view : 98
      ณ วันที่ : 20 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 283. ประกาศสอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ 2)         view : 105
      ณ วันที่ : 16 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 284. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสันทราย         view : 132
      ณ วันที่ : 15 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 285. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 92
      ณ วันที่ : 09 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 286. ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 94
      ณ วันที่ : 18 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 287. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเลื่อม (วิธีสอบราคา) เพิ่มเติม 2         view : 98
      ณ วันที่ : 15 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 288. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม (วิธีตกลงราคา) เพิ่มเติม         view : 104
      ณ วันที่ : 15 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 289. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม (วิธี e-Auction)         view : 92
      ณ วันที่ : 15 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 290. แผนการจัดจ้างงบลงทุน ปี พ.ศ.2557         view : 99
      ณ วันที่ : 11 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 291. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ "ยูนิตทำฟัน จำนวน 40 ชุด"         view : 100
      ณ วันที่ : 06 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 292. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 12 รายการ (กลุ่มที่ 3)         view : 96
      ณ วันที่ : 05 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 293. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 12 รายการ (กลุ่มที่ 2)         view : 95
      ณ วันที่ : 05 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 294. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 12 รายการ (กลุ่มที่ 1)         view : 94
      ณ วันที่ : 05 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 295. แผนดำเนินการงบลงทุน         view : 110
      ณ วันที่ : 11 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740