ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .7 8 9 10 11 Next
 271. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์         view : 99
      ณ วันที่ : 08 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 272. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างทางลาด รพ.อมก๋อย         view : 94
      ณ วันที่ : 04 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 273. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย         view : 111
      ณ วันที่ : 03 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 274. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 109
      ณ วันที่ : 01 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 275. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน         view : 105
      ณ วันที่ : 28 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 276. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รพ.เวียงแหง         view : 102
      ณ วันที่ : 22 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 277. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางเดินเชื่อม และถนน         view : 112
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 278. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557         view : 111
      ณ วันที่ : 13 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 279. ประกาศสอบราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 รายการ         view : 94
      ณ วันที่ : 08 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 280. ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม,กำแพงกันดินและถนนคสล.         view : 253
      ณ วันที่ : 01 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 281. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร         view : 126
      ณ วันที่ : 30 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 282. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 2)         view : 107
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 283. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 1)         view : 119
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 284. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน1 รายการ         view : 113
      ณ วันที่ : 27 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 285. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (2 กลุ่ม)         view : 127
      ณ วันที่ : 16 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 286. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟัน"         view : 97
      ณ วันที่ : 26 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 287. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้"         view : 108
      ณ วันที่ : 26 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 288. ยกเลิกประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 103
      ณ วันที่ : 21 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 289. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ         view : 106
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 290. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 104
      ณ วันที่ : 30 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 291. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (2 กลุ่ม)         view : 103
      ณ วันที่ : 28 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 292. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กลุ่มที่ 1 ,กลุ่มที่ 2         view : 119
      ณ วันที่ : 22 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 293. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 114
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 294. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่3) รพ.แม่แจ่ม         view : 113
      ณ วันที่ : 24 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 295. งานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 127
      ณ วันที่ : 24 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 296. ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 3 รพ.แม่แจ่ม         view : 120
      ณ วันที่ : 17 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 297. ประกาศสอบราคางานจัดซื้อชุดเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ         view : 112
      ณ วันที่ : 10 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 298. งานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 121
      ณ วันที่ : 07 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 299. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการสำหรับโรงพยาบาลพร้าว         view : 115
      ณ วันที่ : 06 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 300. ประกาศสอบราคา "เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG ขนิด 12 Lead จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.สันทราย         view : 129
      ณ วันที่ : 29 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740