ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3
 61. ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58)         view : 173
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 62. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 151
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 63. ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด         view : 155
      ณ วันที่ : 26 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 64. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย         view : 180
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 65. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง         view : 138
      ณ วันที่ : 20 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 66. ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสสอ.แม่อาย         view : 140
      ณ วันที่ : 17 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 67. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 379
      ณ วันที่ : 15 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 68. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง         view : 137
      ณ วันที่ : 07 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 69. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า         view : 129
      ณ วันที่ : 02 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 70. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม,กำแพงกันดินและถนนคสล.โรงพยาบาลแม่แจ่ม         view : 229
      ณ วันที่ : 01 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 71. ราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)         view : 162
      ณ วันที่ : 22 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 72. ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 145
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 73. ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)         view : 137
      ณ วันที่ : 20 ธค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 74. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 127
      ณ วันที่ : 22 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 75. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 7 หลัง         view : 124
      ณ วันที่ : 06 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 76. ราคากลางยูนิตทำฟัน         view : 130
      ณ วันที่ : 04 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 77. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สสจ.ชม.         view : 117
      ณ วันที่ : 01 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 78. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 134
      ณ วันที่ : 01 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 79. ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4         view : 118
      ณ วันที่ : 28 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 80. ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 3         view : 120
      ณ วันที่ : 28 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 81. ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 2         view : 114
      ณ วันที่ : 28 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 82. ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 1         view : 113
      ณ วันที่ : 28 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 83. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักขรก.3-4 รพ.สต.ปางหินฝน         view : 134
      ณ วันที่ : 13 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 84. ราคากลางงานจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร         view : 126
      ณ วันที่ : 11 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 85. ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 149
      ณ วันที่ : 10 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 86. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงาน         view : 132
      ณ วันที่ : 06 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 87. ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า         view : 187
      ณ วันที่ : 30 กย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 88. ราคากลางวัสดุการแพทย์ ๗ รายการ         view : 127
      ณ วันที่ : 30 กย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 89. ราคากลางโทรโข่ง         view : 255
      ณ วันที่ : 29 กย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740