รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7
 181. การโอนเงินการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 104
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 182. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 96
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 183. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 106
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 184. การโอนเงินการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 98
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 185. โอนเงินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน 19 พย 56         view : 100
      ณ วันที่ : 21 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 186. โอนเงินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน 7 พย 56         view : 105
      ณ วันที่ : 08 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 187. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ.ชม(บัญชีที่ 6) วันที่ 7 พย 56         view : 97
      ณ วันที่ : 08 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 188. โอนเงินอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ 4 พย 56         view : 97
      ณ วันที่ : 05 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 189. การโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 28 ตค. 56         view : 93
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 190. การโอนเงิน UC-6 28 ตค. 56         view : 117
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 191. การโอนเงิน UC-6 14 ตค. 56         view : 119
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 192. โอนเงินอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ 9 ตค 56         view : 102
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 193. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเิฉิน 8 ต.ค.56         view : 92
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740