รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7
 181. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชี 6) 7 กพ 57         view : 126
      ณ วันที่ : 12 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 182. โอนเงินโครงการ เงินอุดหนุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ 7 กพ 57         view : 130
      ณ วันที่ : 12 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 183. โอนเงินโครงการ สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอฯวันที่ 21 กพ 57         view : 127
      ณ วันที่ : 21 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 184. โอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 21 กพ 57         view : 178
      ณ วันที่ : 21 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 185. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชี 6)         view : 131
      ณ วันที่ : 21 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 186. โอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6 กพ 57         view : 122
      ณ วันที่ : 10 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 187. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชีแรงงานต่างด้าว)         view : 125
      ณ วันที่ : 05 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 188. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) 28 มค 57         view : 116
      ณ วันที่ : 28 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 189. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีแรงงานต่างด้าว 27 มค 57)         view : 111
      ณ วันที่ : 28 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 190. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 102
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 191. การโอนเงินการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 113
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 192. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 112
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 193. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 123
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 194. การโอนเงินการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 105
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 195. โอนเงินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน 19 พย 56         view : 108
      ณ วันที่ : 21 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 196. โอนเงินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน 7 พย 56         view : 120
      ณ วันที่ : 08 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 197. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ.ชม(บัญชีที่ 6) วันที่ 7 พย 56         view : 106
      ณ วันที่ : 08 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 198. โอนเงินอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ 4 พย 56         view : 113
      ณ วันที่ : 05 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 199. การโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 28 ตค. 56         view : 103
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 200. การโอนเงิน UC-6 28 ตค. 56         view : 132
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 201. การโอนเงิน UC-6 14 ตค. 56         view : 133
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 202. โอนเงินอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ 9 ตค 56         view : 111
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 203. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเิฉิน 8 ต.ค.56         view : 100
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740