รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7
 181. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) รพสต วันที 8 เม.ย 57         view : 135
      ณ วันที่ : 09 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 182. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานด่างด้าว วันที่ 8 เมย 57         view : 127
      ณ วันที่ : 09 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 183. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานด่างด้าว วันที่ 31 มีค 57         view : 123
      ณ วันที่ : 01 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 184. การโอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 25 มีค 57         view : 140
      ณ วันที่ : 28 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 185. แบบสรุปรายงาน การโอนเงิน Fixcost ให้ รตสต.         view : 135
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 186. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 13 มีค 57         view : 142
      ณ วันที่ : 14 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 187. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชี 6) 7 กพ 57         view : 142
      ณ วันที่ : 12 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 188. โอนเงินโครงการ เงินอุดหนุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ 7 กพ 57         view : 147
      ณ วันที่ : 12 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 189. โอนเงินโครงการ สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอฯวันที่ 21 กพ 57         view : 148
      ณ วันที่ : 21 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 190. โอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 21 กพ 57         view : 196
      ณ วันที่ : 21 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 191. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชี 6)         view : 151
      ณ วันที่ : 21 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 192. โอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6 กพ 57         view : 139
      ณ วันที่ : 10 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 193. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชีแรงงานต่างด้าว)         view : 146
      ณ วันที่ : 05 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 194. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) 28 มค 57         view : 134
      ณ วันที่ : 28 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 195. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีแรงงานต่างด้าว 27 มค 57)         view : 127
      ณ วันที่ : 28 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 196. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 119
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 197. การโอนเงินการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 135
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 198. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 132
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 199. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)         view : 142
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 200. การโอนเงินการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 127
      ณ วันที่ : 21 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 201. โอนเงินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน 19 พย 56         view : 133
      ณ วันที่ : 21 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 202. โอนเงินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน 7 พย 56         view : 140
      ณ วันที่ : 08 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 203. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ.ชม(บัญชีที่ 6) วันที่ 7 พย 56         view : 122
      ณ วันที่ : 08 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 204. โอนเงินอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ 4 พย 56         view : 131
      ณ วันที่ : 05 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 205. การโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 28 ตค. 56         view : 123
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 206. การโอนเงิน UC-6 28 ตค. 56         view : 150
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 207. การโอนเงิน UC-6 14 ตค. 56         view : 154
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 208. โอนเงินอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ 9 ตค 56         view : 130
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 209. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเิฉิน 8 ต.ค.56         view : 124
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740