รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 151. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 31 กค 57         view : 122
      ณ วันที่ : 04 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 152. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)วันที่ 31 กค 2557         view : 107
      ณ วันที่ : 04 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 153. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 31 กค 57         view : 108
      ณ วันที่ : 04 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 154. การโอนเงิน บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 28 กค 57         view : 110
      ณ วันที่ : 30 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 155. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีที่ 6 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการการตรวจ CD4 (21 กค 57)         view : 95
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 156. การโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(โครงการพัฒนาการเข้าถึงคลินิคแพทย์แผนไทย) วันที่ 21 กค 57         view : 127
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 157. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) ค่าตรวจ TSH ในทารกแรกเกิด วันทีี 21 กค 57         view : 109
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 158. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที 21 กค 57         view : 117
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 159. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 10 กค 57         view : 123
      ณ วันที่ : 15 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 160. รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงิน โอน รพสต.วันที่ 8 เมย 57         view : 123
      ณ วันที่ : 10 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 161. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 57)         view : 111
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 162. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 5) วันที 4 กค 57         view : 121
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 163. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 4 กค 2557         view : 125
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 164. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) 27 มิย 57         view : 132
      ณ วันที่ : 04 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 165. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที 17 มิย 57         view : 121
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 166. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) Individual data วันที่ 16 มิย 57         view : 125
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 167. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) กรณีเงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ PPA 16 มิย 57         view : 126
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 168. การโอนเงินโครงการสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 16 มิย 57         view : 111
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 169. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที 13 มิย 57         view : 127
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 170. การโอนเงิน สนับสนุนสถาบันสมทบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6 มิย 57         view : 127
      ณ วันที่ : 09 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 171. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที 21 พค 57         view : 116
      ณ วันที่ : 22 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 172. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที 15 พค 57         view : 125
      ณ วันที่ : 16 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 173. การโอนเงิน พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 7 พค 57         view : 124
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 174. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชี 6) 2 พค 57         view : 117
      ณ วันที่ : 02 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 175. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) รพสต วันที 8 เม.ย 57         view : 114
      ณ วันที่ : 09 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 176. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานด่างด้าว วันที่ 8 เมย 57         view : 109
      ณ วันที่ : 09 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 177. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานด่างด้าว วันที่ 31 มีค 57         view : 105
      ณ วันที่ : 01 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 178. การโอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 25 มีค 57         view : 124
      ณ วันที่ : 28 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 179. แบบสรุปรายงาน การโอนเงิน Fixcost ให้ รตสต.         view : 116
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 180. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 13 มีค 57         view : 124
      ณ วันที่ : 14 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740