รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 151. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 7) วันที่ 22 ตค 57         view : 129
      ณ วันที่ : 30 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 152. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 13 ตค 57         view : 124
      ณ วันที่ : 16 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 153. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6) วันที่ 30 กย 57         view : 124
      ณ วันที่ : 03 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 154. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6) วันที่ 30 กย 57         view : 128
      ณ วันที่ : 03 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 155. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 2 กย 57         view : 131
      ณ วันที่ : 11 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 156. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 29 สค 57         view : 120
      ณ วันที่ : 11 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 157. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 31 กค 57         view : 142
      ณ วันที่ : 04 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 158. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6)วันที่ 31 กค 2557         view : 125
      ณ วันที่ : 04 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 159. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 31 กค 57         view : 126
      ณ วันที่ : 04 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 160. การโอนเงิน บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 28 กค 57         view : 129
      ณ วันที่ : 30 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 161. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีที่ 6 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการการตรวจ CD4 (21 กค 57)         view : 113
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 162. การโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(โครงการพัฒนาการเข้าถึงคลินิคแพทย์แผนไทย) วันที่ 21 กค 57         view : 146
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 163. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) ค่าตรวจ TSH ในทารกแรกเกิด วันทีี 21 กค 57         view : 129
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 164. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที 21 กค 57         view : 132
      ณ วันที่ : 22 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 165. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 10 กค 57         view : 140
      ณ วันที่ : 15 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 166. รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงิน โอน รพสต.วันที่ 8 เมย 57         view : 140
      ณ วันที่ : 10 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 167. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 57)         view : 130
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 168. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 5) วันที 4 กค 57         view : 138
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 169. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 4 กค 2557         view : 145
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 170. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) 27 มิย 57         view : 148
      ณ วันที่ : 04 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 171. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที 17 มิย 57         view : 140
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 172. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) Individual data วันที่ 16 มิย 57         view : 141
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 173. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) กรณีเงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ PPA 16 มิย 57         view : 143
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 174. การโอนเงินโครงการสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 16 มิย 57         view : 128
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 175. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที 13 มิย 57         view : 143
      ณ วันที่ : 19 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 176. การโอนเงิน สนับสนุนสถาบันสมทบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6 มิย 57         view : 143
      ณ วันที่ : 09 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 177. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที 21 พค 57         view : 135
      ณ วันที่ : 22 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 178. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที 15 พค 57         view : 142
      ณ วันที่ : 16 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 179. การโอนเงิน พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 7 พค 57         view : 141
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 180. โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัญชี 6) 2 พค 57         view : 136
      ณ วันที่ : 02 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740