รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 121. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 6 กค 58         view : 116
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 122. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 19 มิย 58         view : 131
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 123. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 17 มิย 58         view : 116
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 124. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 10 มิย 58         view : 123
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 125. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 12 พค 58         view : 96
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 126. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 12 พค 58         view : 107
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 127. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 9 มีค 58         view : 119
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 128. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 5 มีค 58         view : 114
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 129. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 30 เมย 58         view : 114
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 130. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพ(บัญชี 7) วันทีี่ 29 เมย 58         view : 114
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 131. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว วันที่ 21 เมย 58         view : 108
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 132. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 21 เมย 58         view : 120
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 133. การโอนเงิน บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 12 กพ 58         view : 98
      ณ วันที่ : 12 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 134. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 12 กพ 58         view : 119
      ณ วันที่ : 12 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 135. การโอนเงินโครงการเร่งรัดมาตรการควบคุมวัณโรค วันที่ 29 มค 58         view : 112
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 136. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 2 กพ 58         view : 126
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 137. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 23 มค 58         view : 107
      ณ วันที่ : 26 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 138. การโอนเงิน บัญชีเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ วันที่ 22-23 มค 58         view : 132
      ณ วันที่ : 26 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 139. การโอนเงิน บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 22 มค 58         view : 121
      ณ วันที่ : 23 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 140. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 12 มค 58         view : 113
      ณ วันที่ : 13 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 141. การโอนเงิน บัญชีเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ วันที่ 19 ธค 57         view : 119
      ณ วันที่ : 30 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 142. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า วันที่ 19 ธค 57         view : 102
      ณ วันที่ : 19 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 143. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 20 พย 57         view : 111
      ณ วันที่ : 21 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 144. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 15 ตค 57         view : 113
      ณ วันที่ : 07 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 145. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 7) วันที่ 22 ตค 57         view : 109
      ณ วันที่ : 30 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 146. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 13 ตค 57         view : 106
      ณ วันที่ : 16 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 147. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6) วันที่ 30 กย 57         view : 106
      ณ วันที่ : 03 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 148. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6) วันที่ 30 กย 57         view : 110
      ณ วันที่ : 03 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 149. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 2 กย 57         view : 111
      ณ วันที่ : 11 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 150. การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 29 สค 57         view : 101
      ณ วันที่ : 11 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740