รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 91. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 59         view : 156
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 92. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 29 เมย 59         view : 221
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 93. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มีค 59         view : 152
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 94. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59(เพิ่มเติม)         view : 225
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 95. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 20 เมย 59         view : 192
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 96. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59         view : 191
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 97. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 30 เมย 59         view : 155
      ณ วันที่ : 05 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 98. รายงานการเงินประจำเดือน กพ 59         view : 129
      ณ วันที่ : 17 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 99. การโอนเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 18 กพ 59         view : 152
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 100. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 มค 58         view : 162
      ณ วันที่ : 14 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 101. รายงานทางการเงิน ธค 58         view : 193
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 102. รายงานทางการเงิน ตค-พย 58         view : 122
      ณ วันที่ : 09 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 103. ข้อทักท้วงเพิ่มเติมรอบ1         view : 116
      ณ วันที่ : 26 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 104. รายการข้อทักท้วงทางการเงิน         view : 129
      ณ วันที่ : 25 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 105. รายงานทางการเงินปี 2558         view : 122
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 106. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 4 พย 58         view : 127
      ณ วันที่ : 05 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 107. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 18 ตค 58         view : 139
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 108. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 25 กย 58         view : 185
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 109. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 29 กย 58         view : 153
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 110. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 23 กย 58         view : 143
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 111. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 23 กย 58         view : 116
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 112. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 28 สค 58         view : 136
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 113. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 7 กย 58         view : 165
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 114. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 15 กค 58         view : 161
      ณ วันที่ : 04 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 115. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 14 กค 58         view : 138
      ณ วันที่ : 14 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 116. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 กค 58         view : 119
      ณ วันที่ : 14 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 117. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 6 กค 58         view : 116
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 118. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 19 มิย 58         view : 130
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 119. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 17 มิย 58         view : 116
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 120. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 10 มิย 58         view : 121
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740