รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 91. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 13 กค 59         view : 232
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 92. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 59         view : 157
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 93. การโอนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 28-6-59         view : 362
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 94. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 248
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 95. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 59         view : 158
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 96. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 29 เมย 59         view : 224
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 97. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มีค 59         view : 153
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 98. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59(เพิ่มเติม)         view : 231
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 99. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 20 เมย 59         view : 193
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 100. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59         view : 195
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 101. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 30 เมย 59         view : 157
      ณ วันที่ : 05 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 102. รายงานการเงินประจำเดือน กพ 59         view : 131
      ณ วันที่ : 17 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 103. การโอนเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 18 กพ 59         view : 154
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 104. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 มค 58         view : 167
      ณ วันที่ : 14 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 105. รายงานทางการเงิน ธค 58         view : 196
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 106. รายงานทางการเงิน ตค-พย 58         view : 124
      ณ วันที่ : 09 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 107. ข้อทักท้วงเพิ่มเติมรอบ1         view : 118
      ณ วันที่ : 26 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 108. รายการข้อทักท้วงทางการเงิน         view : 132
      ณ วันที่ : 25 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 109. รายงานทางการเงินปี 2558         view : 123
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 110. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 4 พย 58         view : 129
      ณ วันที่ : 05 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 111. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 18 ตค 58         view : 142
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 112. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 25 กย 58         view : 187
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 113. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 29 กย 58         view : 156
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 114. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 23 กย 58         view : 143
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 115. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 23 กย 58         view : 116
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 116. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 28 สค 58         view : 137
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 117. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 7 กย 58         view : 167
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 118. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 15 กค 58         view : 163
      ณ วันที่ : 04 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 119. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 14 กค 58         view : 141
      ณ วันที่ : 14 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 120. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 กค 58         view : 121
      ณ วันที่ : 14 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740