รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 91. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 30 เมย 59         view : 137
      ณ วันที่ : 05 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 92. รายงานการเงินประจำเดือน กพ 59         view : 120
      ณ วันที่ : 17 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 93. การโอนเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 18 กพ 59         view : 141
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 94. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 มค 58         view : 151
      ณ วันที่ : 14 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 95. รายงานทางการเงิน ธค 58         view : 185
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 96. รายงานทางการเงิน ตค-พย 58         view : 114
      ณ วันที่ : 09 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 97. ข้อทักท้วงเพิ่มเติมรอบ1         view : 107
      ณ วันที่ : 26 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 98. รายการข้อทักท้วงทางการเงิน         view : 119
      ณ วันที่ : 25 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 99. รายงานทางการเงินปี 2558         view : 114
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 100. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 4 พย 58         view : 117
      ณ วันที่ : 05 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 101. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 18 ตค 58         view : 128
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 102. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 25 กย 58         view : 167
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 103. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 29 กย 58         view : 137
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 104. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 23 กย 58         view : 132
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 105. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 23 กย 58         view : 106
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 106. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 28 สค 58         view : 123
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 107. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 7 กย 58         view : 151
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 108. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 15 กค 58         view : 148
      ณ วันที่ : 04 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 109. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 14 กค 58         view : 127
      ณ วันที่ : 14 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 110. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 กค 58         view : 107
      ณ วันที่ : 14 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 111. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 6 กค 58         view : 104
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 112. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 19 มิย 58         view : 118
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 113. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 17 มิย 58         view : 105
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 114. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 10 มิย 58         view : 107
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 115. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 12 พค 58         view : 86
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 116. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 12 พค 58         view : 93
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 117. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 9 มีค 58         view : 104
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 118. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 5 มีค 58         view : 102
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 119. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิิทธิ์ วันที่ 30 เมย 58         view : 100
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 120. การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพ(บัญชี 7) วันทีี่ 29 เมย 58         view : 97
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740