รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 91. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง ) 26 สค 59         view : 201
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 92. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 59         view : 214
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 93. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 6 กค 59         view : 194
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 94. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 59         view : 188
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 95. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 59         view : 202
      ณ วันที่ : 22 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 96. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 286
      ณ วันที่ : 15 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 97. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 13 กค 59         view : 252
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 98. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 59         view : 175
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 99. การโอนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 28-6-59         view : 382
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 100. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 268
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 101. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 59         view : 177
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 102. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 29 เมย 59         view : 240
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 103. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มีค 59         view : 173
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 104. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59(เพิ่มเติม)         view : 249
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 105. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 20 เมย 59         view : 209
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 106. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59         view : 215
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 107. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 30 เมย 59         view : 172
      ณ วันที่ : 05 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 108. รายงานการเงินประจำเดือน กพ 59         view : 148
      ณ วันที่ : 17 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 109. การโอนเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 18 กพ 59         view : 174
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 110. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 14 มค 58         view : 183
      ณ วันที่ : 14 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 111. รายงานทางการเงิน ธค 58         view : 214
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 112. รายงานทางการเงิน ตค-พย 58         view : 138
      ณ วันที่ : 09 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 113. ข้อทักท้วงเพิ่มเติมรอบ1         view : 132
      ณ วันที่ : 26 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 114. รายการข้อทักท้วงทางการเงิน         view : 149
      ณ วันที่ : 25 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 115. รายงานทางการเงินปี 2558         view : 141
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 116. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 4 พย 58         view : 143
      ณ วันที่ : 05 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 117. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 18 ตค 58         view : 161
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 118. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 25 กย 58         view : 206
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 119. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 29 กย 58         view : 173
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 120. การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 23 กย 58         view : 158
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740