รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 61. การตรวจสอบงบการเงินเดือนมีค 60 รอบที่สอง         view : 145
      ณ วันที่ : 27 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 31 มีค 60         view : 195
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มค-มีค 60         view : 143
      ณ วันที่ : 07 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 28-3-60         view : 192
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 27 มีค 60         view : 149
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 132
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 22-3-60         view : 193
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 152
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 20 มีค 60         view : 144
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 1 มีค 60         view : 193
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 20ิ กพ 60)         view : 198
      ณ วันที่ : 22 กพ. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 25 มค 60)         view : 206
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ธค59         view : 187
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 19 มค 60         view : 242
      ณ วันที่ : 24 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 29 ธค 59         view : 196
      ณ วันที่ : 19 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. การโอนเงินผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 13 กย 59         view : 220
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ตค-พย 59         view : 239
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 3 ตค 59         view : 316
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 29 พย 59         view : 279
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 24 พย 59         view : 216
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 พย 59         view : 204
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59-2         view : 216
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 8 พย 59         view : 260
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. รายการครุภัณฑ์โอนไป ปี 59         view : 157
      ณ วันที่ : 01 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 20 ตค 59         view : 225
      ณ วันที่ : 25 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59         view : 280
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน สค 59         view : 209
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 5 กย 59         view : 258
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 334
      ณ วันที่ : 30 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 26 สค 59         view : 221
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740