รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 61. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 22-3-60         view : 175
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 134
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 20 มีค 60         view : 129
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 1 มีค 60         view : 176
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 20ิ กพ 60)         view : 183
      ณ วันที่ : 22 กพ. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 25 มค 60)         view : 189
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ธค59         view : 169
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 19 มค 60         view : 223
      ณ วันที่ : 24 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 29 ธค 59         view : 179
      ณ วันที่ : 19 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. การโอนเงินผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 13 กย 59         view : 203
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ตค-พย 59         view : 219
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 3 ตค 59         view : 293
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 29 พย 59         view : 261
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 24 พย 59         view : 198
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 พย 59         view : 186
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59-2         view : 199
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 8 พย 59         view : 238
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. รายการครุภัณฑ์โอนไป ปี 59         view : 138
      ณ วันที่ : 01 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 20 ตค 59         view : 206
      ณ วันที่ : 25 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59         view : 260
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน สค 59         view : 186
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 5 กย 59         view : 236
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 307
      ณ วันที่ : 30 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 26 สค 59         view : 201
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง ) 26 สค 59         view : 177
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 59         view : 192
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 6 กค 59         view : 173
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 59         view : 166
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 59         view : 181
      ณ วันที่ : 22 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 261
      ณ วันที่ : 15 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740