รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 61. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 20ิ กพ 60)         view : 179
      ณ วันที่ : 22 กพ. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 25 มค 60)         view : 187
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ธค59         view : 165
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 19 มค 60         view : 219
      ณ วันที่ : 24 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 29 ธค 59         view : 178
      ณ วันที่ : 19 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. การโอนเงินผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 13 กย 59         view : 199
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ตค-พย 59         view : 217
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 3 ตค 59         view : 290
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 29 พย 59         view : 260
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 24 พย 59         view : 193
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 พย 59         view : 181
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59-2         view : 197
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 8 พย 59         view : 234
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. รายการครุภัณฑ์โอนไป ปี 59         view : 136
      ณ วันที่ : 01 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 20 ตค 59         view : 201
      ณ วันที่ : 25 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59         view : 258
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน สค 59         view : 185
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 5 กย 59         view : 232
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 303
      ณ วันที่ : 30 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 26 สค 59         view : 199
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง ) 26 สค 59         view : 175
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 59         view : 189
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 6 กค 59         view : 171
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 59         view : 163
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 59         view : 175
      ณ วันที่ : 22 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 253
      ณ วันที่ : 15 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 13 กค 59         view : 224
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 59         view : 153
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. การโอนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 28-6-59         view : 355
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 241
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740