รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 61. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ตค-พย 59         view : 209
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 3 ตค 59         view : 280
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 29 พย 59         view : 250
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 24 พย 59         view : 187
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 พย 59         view : 174
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59-2         view : 189
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 8 พย 59         view : 226
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. รายการครุภัณฑ์โอนไป ปี 59         view : 130
      ณ วันที่ : 01 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 20 ตค 59         view : 196
      ณ วันที่ : 25 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กย 59         view : 250
      ณ วันที่ : 10 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน สค 59         view : 175
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 5 กย 59         view : 224
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 293
      ณ วันที่ : 30 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 26 สค 59         view : 191
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง ) 26 สค 59         view : 166
      ณ วันที่ : 27 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 59         view : 181
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 6 กค 59         view : 164
      ณ วันที่ : 19 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 59         view : 155
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 59         view : 167
      ณ วันที่ : 22 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 245
      ณ วันที่ : 15 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 13 กค 59         view : 218
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 59         view : 147
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. การโอนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 28-6-59         view : 346
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์         view : 232
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 59         view : 151
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 29 เมย 59         view : 215
      ณ วันที่ : 03 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มีค 59         view : 141
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59(เพิ่มเติม)         view : 209
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. การโอนเงินแรงงานต่างด้าว 20 เมย 59         view : 178
      ณ วันที่ : 22 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เมย 59         view : 178
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740