รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 31. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 60 (แก้ไข)         view : 106
      ณ วันที่ : 16 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 32. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 60         view : 82
      ณ วันที่ : 15 สค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 33. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2560 31 กค 60         view : 166
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 34. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน มิถุนายน 60รอบที่ 1         view : 145
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 35. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 60         view : 135
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 36. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 2         view : 108
      ณ วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 37. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 1         view : 136
      ณ วันที่ : 22 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 38. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 15-6-60         view : 231
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 39. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 มิย 60         view : 144
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 40. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 60         view : 152
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 41. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 3         view : 138
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 42. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (30พ.ค.60)         view : 120
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 43. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (แก้ไข)         view : 113
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 44. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 2         view : 116
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 45. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 60         view : 100
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 46. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22พค 60         view : 150
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 47. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 19-5-60         view : 132
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 48. รายการข้อทักท้วงเดือน เมย 60 รอบที่ 2         view : 77
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 49. การโอนเงินค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูล โครงการ CASCAP 8 พค 60         view : 99
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 50. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 1         view : 89
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 51. การตรวจสอบงบการเงินเดือนมีค 60 รอบที่สอง         view : 122
      ณ วันที่ : 27 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 52. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 31 มีค 60         view : 176
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 53. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มค-มีค 60         view : 123
      ณ วันที่ : 07 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 54. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 28-3-60         view : 169
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 55. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 27 มีค 60         view : 130
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 56. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 111
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 57. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 22-3-60         view : 173
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 58. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 133
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 59. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 20 มีค 60         view : 126
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 60. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 1 มีค 60         view : 173
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740