รายงานการโอนเงิน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 31. การโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานออกหน่วยปฐมพยาบาล งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 25 ส.ค. 60         view : 102
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 32. การโอนเงินค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน 11 ก.ค. 60         view : 154
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 33. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน ก.ค. 60รอบที่ 2         view : 139
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 34. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน ก.ค. 60 รอบที่ 1         view : 85
      ณ วันที่ : 16 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 35. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 60 (แก้ไข)         view : 110
      ณ วันที่ : 16 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 36. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 60         view : 84
      ณ วันที่ : 15 สค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 37. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2560 31 กค 60         view : 171
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 38. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน มิถุนายน 60รอบที่ 1         view : 149
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 39. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 60         view : 137
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 40. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 2         view : 110
      ณ วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 41. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 1         view : 137
      ณ วันที่ : 22 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 42. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 15-6-60         view : 235
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 43. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 มิย 60         view : 146
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 44. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 60         view : 153
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 45. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 3         view : 140
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 46. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (30พ.ค.60)         view : 124
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 47. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (แก้ไข)         view : 115
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 48. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 2         view : 118
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 49. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 60         view : 102
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 50. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22พค 60         view : 154
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 51. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 19-5-60         view : 134
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 52. รายการข้อทักท้วงเดือน เมย 60 รอบที่ 2         view : 79
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 53. การโอนเงินค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูล โครงการ CASCAP 8 พค 60         view : 103
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 54. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 1         view : 92
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 55. การตรวจสอบงบการเงินเดือนมีค 60 รอบที่สอง         view : 124
      ณ วันที่ : 27 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 56. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 31 มีค 60         view : 177
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 57. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มค-มีค 60         view : 124
      ณ วันที่ : 07 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 58. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 28-3-60         view : 172
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 59. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 27 มีค 60         view : 132
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 60. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 113
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740