รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6
 151. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 21-11-57         view : 89
      ณ วันที่ : 26 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 152. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กันยายน 2557(รอบที่ 3 ข้อมูล ณวันที่ 21 พย 57)         view : 89
      ณ วันที่ : 24 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 153. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 83
      ณ วันที่ : 19 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 154. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กันยายน 2557(รอบที่ 2 ข้อมูล ณวันที่ 10 พย 57)         view : 82
      ณ วันที่ : 18 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 155. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กันยายน 2557(รอบที่ 1 ข้อมูล ณวันที่ 6 พย 57)         view : 89
      ณ วันที่ : 07 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 156. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน สิงหาคม 2557         view : 83
      ณ วันที่ : 09 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 157. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กรกฎาคม 2557         view : 87
      ณ วันที่ : 24 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 158. ข้อมูลเงินฝากธานาคาร(งวดที่ 4) ณ วันที่ 27 สค 57         view : 86
      ณ วันที่ : 27 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 159. อัตราส่วน Ratio เดิอน มิย (ณ วันที่ 27 สค 57)         view : 94
      ณ วันที่ : 27 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 160. สูตรและการคำนวน ตาราง Ratio สถานการ์ณการเงิน         view : 154
      ณ วันที่ : 15 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 161. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน มิถุนายน 2557         view : 89
      ณ วันที่ : 05 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 162. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน พฤษภาคม 2557         view : 96
      ณ วันที่ : 08 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 163. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน เมษายน 2557         view : 95
      ณ วันที่ : 09 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 164. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน มีนาคม 2557         view : 101
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 165. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557         view : 92
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 166. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน มกราคม 2557         view : 99
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 167. สูตรและความหมายของ รายงานสถานการณ์การเงิน         view : 105
      ณ วันที่ : 11 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 168. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน ธันวาคม 2556         view : 100
      ณ วันที่ : 11 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 169. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน ตุลาคม 2556         view : 94
      ณ วันที่ : 10 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 170. รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กันยายน 2556         view : 99
      ณ วันที่ : 15 ธค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740