รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 Next
 121. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 7 - 28 สค 58         view : 109
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 122. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 58 (ข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2558)         view : 95
      ณ วันที่ : 10 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 123. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 29 กค 58         view : 96
      ณ วันที่ : 06 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 124. ตารางวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน         view : 125
      ณ วันที่ : 29 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 125. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 24 กค 58         view : 98
      ณ วันที่ : 29 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 126. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 17 กค 58         view : 100
      ณ วันที่ : 22 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 127. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 10 กค 58         view : 99
      ณ วันที่ : 16 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 128. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนพฤษภาคม 58 (ข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)         view : 97
      ณ วันที่ : 16 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 129. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนเมษายน 58 (ข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)         view : 111
      ณ วันที่ : 16 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 130. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมีนาคม 58 (ข้อมูลวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)         view : 102
      ณ วันที่ : 16 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 131. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 12มิย -3 กค 58         view : 96
      ณ วันที่ : 09 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 132. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 5 มิย 58         view : 97
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 133. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 8-22 พค 58         view : 99
      ณ วันที่ : 27 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 134. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 1 พค 58         view : 96
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 135. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 24เมย 58         view : 95
      ณ วันที่ : 01 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 136. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 3-17 เมย 58         view : 101
      ณ วันที่ : 22 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 137. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ข้อมูล 4 เมษายน 58         view : 92
      ณ วันที่ : 16 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 138. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 27 มีค 58         view : 100
      ณ วันที่ : 04 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 139. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 20 มีค 58         view : 101
      ณ วันที่ : 27 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 140. รายงานการเงินปีงบประมาณ58         view : 100
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 141. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 13 มีค 58         view : 101
      ณ วันที่ : 18 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 142. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 6 มีค 58         view : 98
      ณ วันที่ : 11 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 143. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 27 กพ 58         view : 106
      ณ วันที่ : 06 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 144. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มกราคม 2558 ข้อมูล 3 มีนาคม 58         view : 90
      ณ วันที่ : 05 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 145. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 20 กพ 58         view : 93
      ณ วันที่ : 25 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 146. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 13 กพ 58         view : 98
      ณ วันที่ : 18 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 147. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 6 กพ 58         view : 96
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 148. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน ธันวาคม 2557 ข้อมูล 10 กพ 58         view : 102
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 149. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พฤศจิกายน 2557 ข้อมูล 10 กพ 58         view : 100
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 150. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน ตุลาคม 2557 ข้อมูล 10 กพ 58         view : 97
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740