รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 91. รายงานประจำสัปดาห์         view : 148
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 92. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มีค 59 ปรับปรุง         view : 156
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 93. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มีค 59         view : 169
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 94. รายงานประจำสัปดาห์         view : 192
      ณ วันที่ : 28 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 95. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กพ 59 ปรับปรุง          view : 180
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 96. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มค 59 ปรับปรุง          view : 155
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 97. รายงานประจำสัปดาห์         view : 175
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 98. รายงานประจำสัปดาห์         view : 149
      ณ วันที่ : 08 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 99. รายงานประจำสัปดาห์         view : 155
      ณ วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 100. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กพ 59         view : 152
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 101. รายงานประจำสัปดาห์         view : 136
      ณ วันที่ : 25 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 102. รายงานประจำสัปดาห์         view : 248
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 103. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มค 58         view : 162
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 104. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ธค 58 (ปรับปรุง)         view : 133
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 105. รายงานประจำสัปดาห์         view : 166
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 106. รายงานประจำสัปดาห์         view : 173
      ณ วันที่ : 25 กพ. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 107. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 175
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 108. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 151
      ณ วันที่ : 06 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 109. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 146
      ณ วันที่ : 23 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 110. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พฤศจิกายน 58         view : 151
      ณ วันที่ : 22 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 111. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน ตุลาคม 58         view : 143
      ณ วันที่ : 21 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 112. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 167
      ณ วันที่ : 18 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 113. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 145
      ณ วันที่ : 09 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 114. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 58 (2)         view : 156
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 115. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 117
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 116. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 119
      ณ วันที่ : 25 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 117. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 58         view : 114
      ณ วันที่ : 22 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 118. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 107
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 119. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 116
      ณ วันที่ : 11 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 120. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์          view : 115
      ณ วันที่ : 04 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740