รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 Next
 91. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มค 58         view : 121
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 92. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ธค 58 (ปรับปรุง)         view : 101
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 93. รายงานประจำสัปดาห์         view : 126
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 94. รายงานประจำสัปดาห์         view : 130
      ณ วันที่ : 25 กพ. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 95. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 117
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 96. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 111
      ณ วันที่ : 06 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 97. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 109
      ณ วันที่ : 23 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 98. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พฤศจิกายน 58         view : 113
      ณ วันที่ : 22 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 99. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน ตุลาคม 58         view : 107
      ณ วันที่ : 21 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 100. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 115
      ณ วันที่ : 18 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 101. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 111
      ณ วันที่ : 09 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 102. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 58 (2)         view : 104
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 103. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 88
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 104. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 95
      ณ วันที่ : 25 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 105. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กันยายน 58         view : 86
      ณ วันที่ : 22 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 106. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 82
      ณ วันที่ : 18 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 107. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 91
      ณ วันที่ : 11 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 108. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์          view : 87
      ณ วันที่ : 04 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 109. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์         view : 95
      ณ วันที่ : 28 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 110. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน สิงหาคม 58 (ข้อมูลวันที่ 22 ตุลาคม 2558)         view : 104
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 111. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 4 - 30 กย 58         view : 95
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 112. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กรกฎาคม 58 (ข้อมูลวันที่ 3 กันยายน 2558)         view : 101
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 113. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 7 - 28 สค 58         view : 101
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 114. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 58 (ข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2558)         view : 87
      ณ วันที่ : 10 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 115. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 29 กค 58         view : 87
      ณ วันที่ : 06 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 116. ตารางวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน         view : 106
      ณ วันที่ : 29 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 117. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 24 กค 58         view : 90
      ณ วันที่ : 29 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 118. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 17 กค 58         view : 89
      ณ วันที่ : 22 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 119. รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 10 กค 58         view : 87
      ณ วันที่ : 16 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 120. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนพฤษภาคม 58 (ข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)         view : 86
      ณ วันที่ : 16 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740