รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 7 Next
 61. รายงานประจำสัปดาห์          view : 166
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. รายงานประจำสัปดาห์         view : 165
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ส.ค 59         view : 162
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. รายงานประจำสัปดาห์         view : 137
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. รายงานประจำสัปดาห์ กย 59         view : 140
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. รายงานประจำสัปดาห์ กย 59         view : 140
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ก.ค 59         view : 142
      ณ วันที่ : 01 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. รายงานประจำสัปดาห์         view : 138
      ณ วันที่ : 31 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. รายงานประจำสัปดาห์         view : 163
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. รายงานประจำสัปดาห์ สค 59         view : 161
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. รายงานประจำสัปดาห์         view : 152
      ณ วันที่ : 10 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มิย 59 (ครั้งที่ 2)         view : 190
      ณ วันที่ : 03 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. รายงานประจำสัปดาห์         view : 126
      ณ วันที่ : 03 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มิย 59 (ครั้งที่ 1)         view : 214
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. รายงานประจำสัปดาห์         view : 163
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. รายการข้อทักท้วงเดือน มิย 59         view : 159
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. รายงานประจำสัปดาห์         view : 197
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน พค 59         view : 190
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. รายงานประจำสัปดาห์         view : 130
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. รายงานประจำสัปดาห์         view : 151
      ณ วันที่ : 30 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. รายงานประจำสัปดาห์         view : 175
      ณ วันที่ : 15 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน เมย 59 (ปรับปรุง)         view : 202
      ณ วันที่ : 14 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. รายงานประจำสัปดาห์         view : 155
      ณ วันที่ : 13 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. รายงานสภาพคล่องทางการเงิน(วิกฤติ 7 ระดับ) เดือนเมษายน 59         view : 186
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. รายการข้อทักท้วงเดือน เม.ย 59         view : 160
      ณ วันที่ : 01 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. รายงานประจำสัปดาห์         view : 173
      ณ วันที่ : 01 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. รายงานประจำสัปดาห์         view : 152
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน เมย 59         view : 208
      ณ วันที่ : 23 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. รายงานประจำสัปดาห์         view : 183
      ณ วันที่ : 18 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. รายงานประจำสัปดาห์         view : 210
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740