รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 Next
 61. รายงานประจำสัปดาห์ สค 59         view : 136
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. รายงานประจำสัปดาห์         view : 126
      ณ วันที่ : 10 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มิย 59 (ครั้งที่ 2)         view : 164
      ณ วันที่ : 03 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. รายงานประจำสัปดาห์         view : 99
      ณ วันที่ : 03 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มิย 59 (ครั้งที่ 1)         view : 190
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. รายงานประจำสัปดาห์         view : 136
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. รายการข้อทักท้วงเดือน มิย 59         view : 140
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. รายงานประจำสัปดาห์         view : 169
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน พค 59         view : 165
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. รายงานประจำสัปดาห์         view : 101
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. รายงานประจำสัปดาห์         view : 132
      ณ วันที่ : 30 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. รายงานประจำสัปดาห์         view : 150
      ณ วันที่ : 15 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน เมย 59 (ปรับปรุง)         view : 183
      ณ วันที่ : 14 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. รายงานประจำสัปดาห์         view : 127
      ณ วันที่ : 13 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. รายงานสภาพคล่องทางการเงิน(วิกฤติ 7 ระดับ) เดือนเมษายน 59         view : 164
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. รายการข้อทักท้วงเดือน เม.ย 59         view : 134
      ณ วันที่ : 01 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. รายงานประจำสัปดาห์         view : 150
      ณ วันที่ : 01 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. รายงานประจำสัปดาห์         view : 129
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน เมย 59         view : 177
      ณ วันที่ : 23 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. รายงานประจำสัปดาห์         view : 146
      ณ วันที่ : 18 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. รายงานประจำสัปดาห์         view : 167
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. รายงานประจำสัปดาห์         view : 123
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มีค 59 ปรับปรุง         view : 130
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มีค 59         view : 140
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. รายงานประจำสัปดาห์         view : 164
      ณ วันที่ : 28 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กพ 59 ปรับปรุง          view : 158
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มค 59 ปรับปรุง          view : 132
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. รายงานประจำสัปดาห์         view : 139
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. รายงานประจำสัปดาห์         view : 128
      ณ วันที่ : 08 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. รายงานประจำสัปดาห์         view : 132
      ณ วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740