รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 Next
 61. รายงานประจำสัปดาห์         view : 91
      ณ วันที่ : 03 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 62. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มิย 59 (ครั้งที่ 1)         view : 182
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 63. รายงานประจำสัปดาห์         view : 130
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 64. รายการข้อทักท้วงเดือน มิย 59         view : 135
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 65. รายงานประจำสัปดาห์         view : 163
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 66. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน พค 59         view : 158
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 67. รายงานประจำสัปดาห์         view : 95
      ณ วันที่ : 06 กค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 68. รายงานประจำสัปดาห์         view : 125
      ณ วันที่ : 30 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 69. รายงานประจำสัปดาห์         view : 143
      ณ วันที่ : 15 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 70. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน เมย 59 (ปรับปรุง)         view : 175
      ณ วันที่ : 14 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 71. รายงานประจำสัปดาห์         view : 119
      ณ วันที่ : 13 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 72. รายงานสภาพคล่องทางการเงิน(วิกฤติ 7 ระดับ) เดือนเมษายน 59         view : 158
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 73. รายการข้อทักท้วงเดือน เม.ย 59         view : 121
      ณ วันที่ : 01 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 74. รายงานประจำสัปดาห์         view : 140
      ณ วันที่ : 01 มิย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 75. รายงานประจำสัปดาห์         view : 120
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 76. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน เมย 59         view : 168
      ณ วันที่ : 23 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 77. รายงานประจำสัปดาห์         view : 122
      ณ วันที่ : 18 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 78. รายงานประจำสัปดาห์         view : 148
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 79. รายงานประจำสัปดาห์         view : 116
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 80. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มีค 59 ปรับปรุง         view : 119
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 81. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มีค 59         view : 125
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 82. รายงานประจำสัปดาห์         view : 146
      ณ วันที่ : 28 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 83. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กพ 59 ปรับปรุง          view : 139
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 84. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มค 59 ปรับปรุง          view : 117
      ณ วันที่ : 26 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 85. รายงานประจำสัปดาห์         view : 115
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 86. รายงานประจำสัปดาห์         view : 112
      ณ วันที่ : 08 เมย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 87. รายงานประจำสัปดาห์         view : 117
      ณ วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 88. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กพ 59         view : 114
      ณ วันที่ : 29 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 89. รายงานประจำสัปดาห์         view : 108
      ณ วันที่ : 25 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 90. รายงานประจำสัปดาห์         view : 107
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740