รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 Next
 31. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนพฤษภาคม 60         view : 142
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 32. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนเมษายน 60         view : 106
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 33. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน เมย.60 ณ 6 มิย .60         view : 102
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 34. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน เมย.60 ณ 23 พค.60         view : 100
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 35. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนเมษายน 60         view : 83
      ณ วันที่ : 22 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 36. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนมีนาคม 60         view : 92
      ณ วันที่ : 17 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 37. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7         view : 104
      ณ วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 38. รายงานประจำสัปดาห์         view : 203
      ณ วันที่ : 14 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 39. รายงานประจำสัปดาห์         view : 123
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 40. รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์         view : 119
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 41. รายงานประจำสัปดาห์         view : 118
      ณ วันที่ : 23 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 42. รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์         view : 113
      ณ วันที่ : 22 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 43. รายงานประจำสัปดาห์          view : 104
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 44. การตรวจสอบงบการเงินเดือน กย 59         view : 197
      ณ วันที่ : 16 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 45. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กย 59 ครั้งที่ 2         view : 133
      ณ วันที่ : 15 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 46. รายงานประจำสัปดาห์         view : 109
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 47. รายงานประจำสัปดาห์         view : 91
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 48. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กย 59         view : 110
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 49. รายงานประจำสัปดาห์          view : 129
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 50. รายงานประจำสัปดาห์         view : 132
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 51. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ส.ค 59         view : 127
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 52. รายงานประจำสัปดาห์         view : 104
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 53. รายงานประจำสัปดาห์ กย 59         view : 106
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 54. รายงานประจำสัปดาห์ กย 59         view : 110
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 55. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ก.ค 59         view : 113
      ณ วันที่ : 01 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 56. รายงานประจำสัปดาห์         view : 105
      ณ วันที่ : 31 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 57. รายงานประจำสัปดาห์         view : 119
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 58. รายงานประจำสัปดาห์ สค 59         view : 129
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 59. รายงานประจำสัปดาห์         view : 118
      ณ วันที่ : 10 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 60. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน มิย 59 (ครั้งที่ 2)         view : 156
      ณ วันที่ : 03 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740