รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

Prev1 2 3 4 5 6 Next
 31. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน ก.ค. 60 ณ 1 กันยายน 2560         view : 144
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 32. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กรกฎาคม 2560 ณ วันที่ 1 กันยายน 2560         view : 160
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 33. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กรกฎาคม 2560 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560         view : 103
      ณ วันที่ : 30 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 34. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน ก.ค. 60 ณ 30ส.ค.60         view : 99
      ณ วันที่ : 30 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 35. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน ก.ค. 60 ณ 21ส.ค.60         view : 113
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 36. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กรกฎาคม 2560          view : 114
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 37. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน มิ.ย. 60 ณ 10 ส.ค.60         view : 125
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 38. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน พค 60 ณ 3 กค.60         view : 190
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 39. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนพฤษภาคม 60         view : 167
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 40. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนเมษายน 60         view : 120
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 41. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน เมย.60 ณ 6 มิย .60         view : 119
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 42. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน เมย.60 ณ 23 พค.60         view : 117
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 43. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนเมษายน 60         view : 103
      ณ วันที่ : 22 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 44. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนมีนาคม 60         view : 109
      ณ วันที่ : 17 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 45. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7         view : 126
      ณ วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 46. รายงานประจำสัปดาห์         view : 221
      ณ วันที่ : 14 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 47. รายงานประจำสัปดาห์         view : 140
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 48. รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์         view : 141
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 49. รายงานประจำสัปดาห์         view : 136
      ณ วันที่ : 23 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 50. รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์         view : 137
      ณ วันที่ : 22 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 51. รายงานประจำสัปดาห์          view : 116
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 52. การตรวจสอบงบการเงินเดือน กย 59         view : 211
      ณ วันที่ : 16 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 53. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กย 59 ครั้งที่ 2         view : 144
      ณ วันที่ : 15 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 54. รายงานประจำสัปดาห์         view : 120
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 55. รายงานประจำสัปดาห์         view : 102
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 56. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กย 59         view : 121
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 57. รายงานประจำสัปดาห์          view : 143
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 58. รายงานประจำสัปดาห์         view : 146
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 59. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ส.ค 59         view : 139
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 60. รายงานประจำสัปดาห์         view : 114
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740