ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์         view : 293
      ณ วันที่ : 25 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ประกาศ การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป         view : 1,151
      ณ วันที่ : 22 พค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 3. ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข         view : 1,864
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 4. ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วิ่งมินิมารธอนเพื่อการกุศล "Doiltao Mini Marathon ๒๐๑๘"         view : 306
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก         view : 1,383
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 6. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2         view : 3,382
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 7. ขอเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยฯ         view : 295
      ณ วันที่ : 02 พค. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ         view : 951
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 9. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก         view : 1,397
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 10. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ         view : 4,235
      ณ วันที่ : 27 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 11. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์         view : 766
      ณ วันที่ : 27 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         view : 1,404
      ณ วันที่ : 25 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 13. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก         view : 1,354
      ณ วันที่ : 23 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 14. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 17         view : 433
      ณ วันที่ : 23 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 เมย. 61   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 15. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก         view : 1,360
      ณ วันที่ : 19 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 16. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป         view : 5,121
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 17. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)         view : 761
      ณ วันที่ : 10 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 18. ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป         view : 629
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 19. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         view : 1,483
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 20. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานดูแลภูมิทัศน์         view : 615
      ณ วันที่ : 28 มีค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2         view : 1,123
      ณ วันที่ : 28 มีค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 22. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก         view : 906
      ณ วันที่ : 22 มีค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 23. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ         view : 1,670
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 24. ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online submission         view : 166
      ณ วันที่ : 09 มีค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รับย้าย/รับโอนข้าราชการ         view : 759
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 26. ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         view : 925
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 27. ประกาศรับสมัครจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ครั้งที่ 2)         view : 199
      ณ วันที่ : 23 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศ รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป         view : 1,502
      ณ วันที่ : 22 กพ. 61   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 29. ประกาศรับสมัครจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 275
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ขบวนพาเหรดกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561         view : 337
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : ผู้ดูแลระบบ

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740