ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1 2 3 4 5 6 Next
 1. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0          view : 47
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจิตวิทยา         view : 202
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 3. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)         view : 827
      ณ วันที่ : 12 กค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 4. สานต่องานพ่อสอน โดย ดร. วิรไท สันติประภพ         view : 44
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 13         view : 97
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 6. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ         view : 829
      ณ วันที่ : 27 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 7. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ         view : 1,460
      ณ วันที่ : 27 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 8. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10         view : 113
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS         view : 71
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา         view : 784
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 11. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ         view : 1,125
      ณ วันที่ : 20 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 12. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป         view : 2,534
      ณ วันที่ : 14 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 13. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ         view : 1,475
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 14. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1และ2 ตำแหน่งนักจิตวิทยา         view : 362
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 15. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 14         view : 132
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 16. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ         view : 484
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 17. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ         view : 495
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 18. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ไฟล์บรรยายการอบรมที่จังหวัดเชียงราย) และการใช้งานโปรแกรมสารบรรณสาสุข         view : 156
      ณ วันที่ : 26 พค. 60   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ         view : 640
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 20. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ฯครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2         view : 651
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 21. เอกสารการบรรยาย ตามโครงการอบรมการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ         view : 203
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 13         view : 93
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 23. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ         view : 474
      ณ วันที่ : 18 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 24. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เครือข่ายการพยาบาล : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0          view : 151
      ณ วันที่ : 09 พค. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีสิทธิสอบ         view : 694
      ณ วันที่ : 03 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 26. ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน         view : 101
      ณ วันที่ : 04 พค. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. ประกาศ บัญชีราชื่อผู้ผ่านการลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข         view : 757
      ณ วันที่ : 26 เมย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 28. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 12         view : 87
      ณ วันที่ : 12 เมย. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 29. ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ         view : 1,426
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 เมย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 30. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ฯครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2         view : 1,161
      ณ วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740