งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

 1. งบทดลอง กย.60         view : 70
      ณ วันที่ : 18 ตค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง ส.ค.60         view : 98
      ณ วันที่ : 22 กย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง ก.ค.60         view : 126
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง มิ.ย.60         view : 171
      ณ วันที่ : 14 กค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง พ.ค.60         view : 227
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. งบทดลอง เม.ย.60         view : 262
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. งบทดลอง มีค.60         view : 235
      ณ วันที่ : 21 เมย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740