งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

 1. งบทดลอง ธค.60         view : 19
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง พย.60         view : 64
      ณ วันที่ : 19 ธค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง ตค.60         view : 110
      ณ วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง กย.60         view : 149
      ณ วันที่ : 18 ตค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง ส.ค.60         view : 182
      ณ วันที่ : 22 กย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. งบทดลอง ก.ค.60         view : 193
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. งบทดลอง มิ.ย.60         view : 240
      ณ วันที่ : 14 กค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. งบทดลอง พ.ค.60         view : 272
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. งบทดลอง เม.ย.60         view : 287
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. งบทดลอง มีค.60         view : 260
      ณ วันที่ : 21 เมย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740