งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

 1. งบทดลอง ก.ค.60         view : 64
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง มิ.ย.60         view : 103
      ณ วันที่ : 14 กค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง พ.ค.60         view : 161
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง เม.ย.60         view : 199
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง มีค.60         view : 199
      ณ วันที่ : 21 เมย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740