งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

 1. งบทดลอง เมย.61         view : 16
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง มีค.61         view : 49
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง กพ.61         view : 97
      ณ วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง มค.61         view : 178
      ณ วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง ธค.60         view : 226
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. งบทดลอง พย.60         view : 269
      ณ วันที่ : 19 ธค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. งบทดลอง ตค.60         view : 304
      ณ วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. งบทดลอง กย.60         view : 328
      ณ วันที่ : 18 ตค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. งบทดลอง ส.ค.60         view : 343
      ณ วันที่ : 22 กย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. งบทดลอง ก.ค.60         view : 294
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. งบทดลอง มิ.ย.60         view : 295
      ณ วันที่ : 14 กค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. งบทดลอง พ.ค.60         view : 329
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. งบทดลอง เม.ย.60         view : 364
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. งบทดลอง มีค.60         view : 323
      ณ วันที่ : 21 เมย. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740