หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  สถิติกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์

* หมายเหตุ กราฟแสดงข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(รวมทั้งข่าวที่ลบไปแล้ว)

กลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่เผยแพร่กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงหน้าเว็บ
    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน    743     เรื่อง
    งานประชาสัมพันธ์ จำนวน    428     เรื่อง
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จำนวน    316     เรื่อง
    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน    145     เรื่อง
    กลุ่มงานควบคุมโรค จำนวน    124     เรื่อง
    กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน    117     เรื่อง
    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จำนวน    113     เรื่อง
    งานธุรกิจสุขภาพ จำนวน    91     เรื่อง
    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จำนวน    82     เรื่อง
    กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนารูปแบบบริการ จำนวน    37     เรื่อง
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน    29     เรื่อง
    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน    28     เรื่อง
    กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน    16     เรื่อง
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน    16     เรื่อง
    งานแพทย์แผนไทย จำนวน    4     เรื่อง
    กลุ่มงานนิติการ จำนวน    1     เรื่อง
 รวมทั้งหมด     2,290   เรื่อง * หมายเหตุ กราฟแสดงข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(รวมทั้งข่าวที่ลบไปแล้ว)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ที่แสดงหน้าเว็บ
    สสอ.พร้าว จำนวน    1     เรื่อง
    สสอ.หางดง จำนวน    1     เรื่อง
    สสอ.แม่ออน จำนวน    31     เรื่อง
    โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จำนวน    13     เรื่อง
    โรงพยาบาลไชยปราการ จำนวน    6     เรื่อง
รวมทั้งหมด     52     เรื่อง 


Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200