หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จัง   
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด)
วันที่ : 24 พย. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดบริการทันตกรรมเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองเชี   
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจัง
วันที่ : 21 พย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
การอบรมพัฒนาคุณภาพเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใ   
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบ
วันที่ : 17 พย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งกำหนดการ ประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกาย
วันที่ : 03 พย. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่   
ตามที่แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่
วันที่ : 31 ตค. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]
  

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200