กำหนดการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
กำหนดการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 28 พย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล "Lee Hospital Minimarathon 201   
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
วันที่ : 21 พย. 61 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]
มูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาผู้สูงอายุไทย เข้ามาศึกษาดูงานพื้นที่ในจังหวัดเชียงใ   
มูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาผู้สูงอายุไทย โครงการ “การทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบแล
วันที่ : 19 พย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมของจังหวัดเชียง   
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี
วันที่ : 09 พย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562   
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใ
วันที่ : 30 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]