หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)
ทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน และจัดบูธเชียงใหม่ อ่อนหวาน   
วันศุกร์ ที่16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
วันที่ : 19 กพ. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ   
ขอคว ามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารสำหรับผู้สูงอาย
วันที่ : 13 กพ. 61 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประม   
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
วันที่ : 12 กพ. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
วันที่ : 29 มค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ   
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ วันที่ 27 มกราคม
วันที่ : 29 มค. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]
  

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200