การสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ในว   
การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) วัน
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรง   
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (ประธาน) การรับฟัง
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงส   
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 แล
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลหางดงออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 วันที่
วันที่ : 11 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งข่าวสารและกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 จังหว   
ตามกำหนดการและเอกสารแนบท้าย ตาม Link ดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องใช้ User Name และ Pa
วันที่ : 05 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]