หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)
ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางอัตราค่าบริการทันตกรรมของหน่วยบริการจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเพื่อจัดทำ
วันที่ : 09 ตค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561   
แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561
วันที่ : 02 ตค. 60 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560   
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานส
วันที่ : 02 ตค. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การแ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำ
วันที่ : 02 ตค. 60 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการบริการ (Chiang Mai Provide   
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก
วันที่ : 29 กย. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]
  

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200