งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561   
วันที่ 11 เมษายน 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได
วันที่ : 11 เมย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
เชิญชวนร่วมประกวดสื่อสร้างสรร   
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเ
วันที่ : 11 เมย. 61 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 25
วันที่ : 09 เมย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน วันที่22ม   
งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ
วันที่ : 23 มีค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (โปรแกรม HosXP และ HosOS   
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (โปรแกรม HosXP และ HosOS) วั
วันที่ : 21 มีค. 61 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]