หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

41. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลสารภี ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 ป.6และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ (ฝ่ายมัธยม) โดยโรงพยาบาลสารภี
วันที่ : 18 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 46
 
 
42. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลสารภี ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 ป.6และ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนพิงครัตน์ เขียงใหม่ โดยโรงพยาบาลสารภี เ
วันที่ : 18 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 44
 
 
43. การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 ก.ค. 61   
การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประ
วันที่ : 18 กค. 61 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 37
 
 
44. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลแม่ออน ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 ป.6และ ม.1 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โดยโรงพยาบ
วันที่ : 18 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 40
 
 
45. ประชุมคณะทำงาน Long Term Care จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17กค61 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงาน Long Term Care จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 กค 2561 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการจัดทำแผนงานปี2562
วันที่ : 17 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
46. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุคุณภาพ วันที่16กค61 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2561 เพื่อจัดทำแผนปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สสจ
วันที่ : 17 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 36
 
 
47. ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561   
วันที่จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปีงบประ
วันที่ : 16 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 68
 
 
48. การสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์   
การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โดย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไ
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 80
 
 
49. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์   
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (ประธาน) การรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยา
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 55
 
 
50. การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 (ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2/2561)   
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คพสอ.ฝาง ณ โรงพยาบาลฝาง /รพ.สต.บ้าน
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200