หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

41. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 วันที่
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 51
 
 
42. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในอำเภอที่มีปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย   
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในอำเภอที่มี
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 24
 
 
43. การประกวดแข่งเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 ระดับจังหวัด   
เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 ระดับจังหวัดในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสว
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
44. ประชาสัมพันธ์การประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12   
ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ กำหนดจั
วันที่ : 29 มิย. 61 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 34
 
 
45. การนิเทศงาน โซน 4 : ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย   
การนิเทศงาน โซน 4 : ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลฮอดและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 58
 
 
46.  บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 43
 
 
47.  บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 34
 
 
48. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 22
 
 
49. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 29
 
 
50. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำข้าราชการเกษียณอายุด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก   
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 27 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200