หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

41. ประชุมคณะกรรมการสืบราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมร่วมกันระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 (8จังหวัดภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2561   
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสืบราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมร่วมกันระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 (8จังหวัดภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 15 กย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 55
 
 
42. ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมคุณภาพระบบส่งต่อทางทันตกรรม และนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุขปี 2560   
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมคุณภาพระบบส่งต่อ
วันที่ : 08 กย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 85
 
 
43. ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic)   
ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic) ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในโรงพยาบาลสะเมิง วันที่ 6 กันยายน 2560
วันที่ : 07 กย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 81
 
 
44. วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1/2560 ณ ศ
วันที่ : 05 กย. 60 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 82
 
 
45. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนางานLTCการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว วันที่ 5 กย.60 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนางานLTCการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว วันที่ 5 กย.60 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
วันที่ : 05 กย. 60 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 124
 
 
46. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับโล่ห์เชิดชูเกียรติการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดีเด่น ปี 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับโล่ห์เชิดชูเกียรติการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วันที่ : 05 กย. 60 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 70
 
 
47. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รับมอบหมายแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2560   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รับมอบหมายแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2560 ในวันที่ี 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม
วันที่ : 05 กย. 60 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 42
 
 
48. การประชุมผ่านระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการปี 2560   
การประชุมผ่านระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการปี 2560 ณ ห้องประชุม ม่วนอกม่วนใจ๋ เวลา 13.30 - 16.30
วันที่ : 30 สค. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 85
 
 
49. การประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง CFO จังหวัด   
การประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง CFO จังหวัด วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันที่ : 30 สค. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 64
 
 
50. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (เด็กไทยสุขภาพฟันดี) จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างเสริมสุข
วันที่ : 29 สค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 72
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200