หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

31. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลแม่ออน ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 ป.6และ ม.1 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โดยโรงพยาบ
วันที่ : 18 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 21
 
 
32. ประชุมคณะทำงาน Long Term Care จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17กค61 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงาน Long Term Care จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 กค 2561 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการจัดทำแผนงานปี2562
วันที่ : 17 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 
33. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุคุณภาพ วันที่16กค61 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2561 เพื่อจัดทำแผนปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สสจ
วันที่ : 17 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 17
 
 
34. ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561   
วันที่จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปีงบประ
วันที่ : 16 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 26
 
 
35. การสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์   
การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โดย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไ
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 53
 
 
36. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์   
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (ประธาน) การรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยา
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
37. การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 (ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2/2561)   
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คพสอ.ฝาง ณ โรงพยาบาลฝาง /รพ.สต.บ้าน
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 32
 
 
38. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลหางดงออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์ โดยโรงพยาบาลหางดง เป็นผู้รับผ
วันที่ : 11 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
39. แจ้งข่าวสารและกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561   
ตามกำหนดการและเอกสารแนบท้าย ตาม Link ดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องใช้ User Name และ Password) http://203.157.104.68/e-insreport/index.php
วันที่ : 05 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 79
 
 
40.  การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2018    
เชิญชวนประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2018 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 102
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200