หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

21. ประชุมเตรียมความพร้อมทันตาภิบาล (ฝึกงาน)   
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมทันตาภิบาลที่มาฝึกงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 คน
วันที่ : 08 มค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 87
 
 
22. การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย   
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอาย
วันที่ : 27 ธค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 83
 
 
23. การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน   
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็ก
วันที่ : 18 ธค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 88
 
 
24. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปี 2561 (กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 3) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560    
สามารถ Down Load เอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ที่ : หัวข้อกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติงานสา
วันที่ : 17 ธค. 60 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 112
 
 
25. ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด)   
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด) โดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 24 พย. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 149
 
 
26. ประชุมเพื่อเตรียมการจัดบริการทันตกรรมเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดบริการทันตกรรมเด็กนักเ
วันที่ : 21 พย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 85
 
 
27. การอบรมพัฒนาคุณภาพเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น   
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธเชียงใหม่อ่อนหวาน ในการอบรมพัฒนาคุณภาพเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็น
วันที่ : 17 พย. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 95
 
 
28. แจ้งกำหนดการ ประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ ชั้น 2
วันที่ : 03 พย. 60 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 132
 
 
29. แจ้งเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560   
ตามที่แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องป
วันที่ : 31 ตค. 60 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 68
 
 
30. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 30 ตค. 60 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 112
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200