หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

21. การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวานในพื้นที่   
วันที่ 3-4 กันยายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการอาห
วันที่ : 04 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 65
 
 
22. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่   
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 04 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
23. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่    
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 04 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 47
 
 
24. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปาก   
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 03 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 49
 
 
25. ประชุม คณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ปี 2562    
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค
วันที่ : 24 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 84
 
 
26.  ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 21 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 61
 
 
27. ประชุเมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก   
การประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 256
วันที่ : 17 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 85
 
 
28. ประชุมการดำเนินงาน Medical Hub   
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมควา
วันที่ : 15 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 92
 
 
29. ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสารภีและทันตบุคลากรอาสาสมัคร จากโรงพยาบาลจอมทอง,แม่แตง,หางดง สันทราย ศูนย์บริการ
วันที่ : 07 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 93
 
 
30. จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ , และสอนวิธีการแปรงฟัน”   
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ และสอนวิธีการแปรงฟัน” ในการออกให้
วันที่ : 07 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 58
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200