หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

21.  บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 
22.  บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 24
 
 
23. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 12
 
 
24. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 17
 
 
25. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำข้าราชการเกษียณอายุด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก   
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 27 มิย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 24
 
 
26. นพ.สสจ.ชม. ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอฮอด ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและ TB   
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลฮอด /บ้านดงดำ /โรงเรียนฟ้าใส /รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 21 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 57
 
 
27. กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561   
การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใ
วันที่ : 20 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 48
 
 
28. กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561   
รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย
วันที่ : 19 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 55
 
 
29. การนิเทศงาน โซน 5 : เมืองเชียงใหม่ แม่ริม วันที่ 15 มิถุนายน 2561    
วันที่ : 16 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 77
 
 
30. การนิเทศงาน โซน 1 : ฝาง แม่อาย ไชยปราการ วันที่ 14 มิถุนายน 2561    
ณ โรงพยาบาลแม่อายและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.แม่เมืองน้อย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 16 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 62
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200