หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2351. กลุ่มงานควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย SRRT วันที่ 3 ธันวาคม 2556   
กลุ่มงานควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย SRRT และมอบรางวัลการดำเนินงานรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเลค
วันที่ : 04 ธค. 56 โดย : นาย รุจิกร  ปิยะพิทักษานนท์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 217
 
 
2352. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานสุขภาพจิต&ยาเสพติดปี2557 วันที่3ธค56   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานสุขภาพจิตและงานยาเสพติดปี 2557 วันที่3 ธค 56 ณ ห้องประชุมสหกร์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
วันที่ : 03 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 173
 
 
2353. ประชุมวิชาการ "การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่"   
โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กิจกรรมที่ ๕ แผน
วันที่ : 03 ธค. 56 โดย : นาย ภราดร  โอฬารจันทโรทัย [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 164
 
 
2354. ประชุมการใช้ระบบกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ธันวาคม2556    
ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการใช้งานระบบกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก
วันที่ : 03 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 132
 
 
2355. 3 ธันวาคม 2556 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
เนื่องในโอกาสพระราพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจัง
วันที่ : 03 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 131
 
 
2356. 2 ธันวาคม 56 พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ To be No 1 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่   
พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน To
วันที่ : 02 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 355
 
 
2357. กิจกรรมวันเอดส์โลก   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มูลนิธิ PSI จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
วันที่ : 02 ธค. 56 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 253
 
 
2358. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก"2013"   
เชิญชมนิทรรศการ ความรู้ ความก้าวหน้า งานวิจัย ด้านเอดส์และการประกวด Condom Dress ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2556 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 หน้าล
วันที่ : 29 พย. 56 โดย : นางสาว นฤมล  ชุ่มสวัสดิ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 249
 
 
2359. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด ปี 2557 โดยทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 พย.56 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น   
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานพัฒนาบริการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกัน
วันที่ : 29 พย. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 167
 
 
2360. ภาพกิจกรรมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   
ภาพกิจกรรมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวล
วันที่ : 29 พย. 56 โดย : นางสาว ณฐินี  ลีลาภัทร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 221
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200