หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2351. แจ้ง เปลี่ยนแปลง วันอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลงานการแพทย์แผนไทยในระบบบริการ จากเดิมวันที่ 26-27 ธันาคม 2556 เป็นวันที่ 17 และ 20 มกราคม 2557   
วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นการอบรมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วันที่ 20 มกราคม 2557 เป็นการอบรมของเจ้าหน้าที่รพ.สต. โดยมีกำหนดการดังนี้ 09.00-09.45 น.
วันที่ : 23 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 152
 
 
2352. การพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการด้านโรคเอดส์ฯ   
สำนักงานสาธารณสุข โดยกลุ่มงานควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหน่วยบริการระ
วันที่ : 23 ธค. 56 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 148
 
 
2353. ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2556 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข วันที่21ธค56   
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จัดต่อจากประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ วันที่ 21ธันวาคม2556 เวลา14
วันที่ : 21 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 184
 
 
2354. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี2556 วันที่21ธค56ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
วันที่21ธันวาคม2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสมาชิกเช้าร่วมประชุมคับคั่ง มีการ
วันที่ : 21 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 530
 
 
2355. เลื่อนการอบรมการบันทึกข้อมูลงานบริการการแพทย์แผนไทย   
เลื่อนการอบรมจากวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2556 ไปเป็น กลุ่ม สสอ.และ รพ.สต. อบรมวันที่ 17 มกราคม 2557 กลุ่มโรงพยาบาล อบรมวันที่ 20 มกราคม 2557 สถ
วันที่ : 20 ธค. 56 โดย : นาง พัทยา  นีละภมร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 144
 
 
2356. อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จะเริ่มเป็นครั้ง
วันที่ : 20 ธค. 56 โดย : นาง พัทยา  นีละภมร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 168
 
 
2357. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE คณะกรรมการและคณะทำงานทั้งหมด 8 คณะ เพื่อเป็นต้นแบบระดับทอง วัน
วันที่ : 20 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 420
 
 
2358. ประมวลภาพ การประชุมวิชาการ เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่   
ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุม EMS Day เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรับเทศกาลปีใหม่2557 ณ ห้อ
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นาย ภราดร  โอฬารจันทโรทัย [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 160
 
 
2359. เชิญประชุมสภาผู้บริหาร   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2556 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 140
 
 
2360. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการแพทย์ ปี2556   
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการแพทย์ ปี 2556 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.39 น. ทอดถวาย ณ วัดพระสิงวรมห
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 146
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200