หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

11. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์   
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (ประธาน) การรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยา
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 20
 
 
12. การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 (ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2/2561)   
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คพสอ.ฝาง ณ โรงพยาบาลฝาง /รพ.สต.บ้าน
วันที่ : 15 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 22
 
 
13. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
โรงพยาบาลหางดงออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์ โดยโรงพยาบาลหางดง เป็นผู้รับผ
วันที่ : 11 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 22
 
 
14. แจ้งข่าวสารและกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561   
ตามกำหนดการและเอกสารแนบท้าย ตาม Link ดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องใช้ User Name และ Password) http://203.157.104.68/e-insreport/index.php
วันที่ : 05 กค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 72
 
 
15.  การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2018    
เชิญชวนประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2018 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 34
 
 
16. บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 วันที่
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 41
 
 
17. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในอำเภอที่มีปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย   
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในอำเภอที่มี
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 16
 
 
18. การประกวดแข่งเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 ระดับจังหวัด   
เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 ระดับจังหวัดในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสว
วันที่ : 02 กค. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
19. ประชาสัมพันธ์การประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12   
ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ กำหนดจั
วันที่ : 29 มิย. 61 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 22
 
 
20. การนิเทศงาน โซน 4 : ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย   
การนิเทศงาน โซน 4 : ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลฮอดและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 28 มิย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 43
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200