หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

11. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวไร้สิทธิเพื่อการรักษาพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่   
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวไร้สิทธิเพื่อการรักษาพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 กพ 2561 เวลา 13.30 - 16.3
วันที่ : 23 กพ. 61 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 48
 
 
12. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกติดตามระบบสร้างเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียน   
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกติดตามระบบสร้างเสริมสุขภาพเด็
วันที่ : 21 กพ. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 59
 
 
13. ทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน และจัดบูธเชียงใหม่ อ่อนหวาน   
วันศุกร์ ที่16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย ทพญ.อุษา จึงพัฒนาวดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
วันที่ : 19 กพ. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 72
 
 
14. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ   
ขอคว ามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓
วันที่ : 13 กพ. 61 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 59
 
 
15. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่    
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (เดิม) วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 (ใหม่)
วันที่ : 12 กพ. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 46
 
 
16. แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 / 2561 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประช
วันที่ : 29 มค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 94
 
 
17. การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ   
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนจากจังหวัดเ
วันที่ : 29 มค. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 66
 
 
18. การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน   
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุม “การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันต
วันที่ : 19 มค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 57
 
 
19. กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561   
14 - 16 มีนาคม 2561
วันที่ : 09 มค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 152
 
 
20. ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด)   
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด) โดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 08 มค. 61 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 81
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200