หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

11. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปาก   
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 03 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 17
 
 
12. ประชุม คณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ปี 2562    
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค
วันที่ : 24 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
13.  ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 21 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 42
 
 
14. ประชุเมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก   
การประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 256
วันที่ : 17 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 73
 
 
15. ประชุมการดำเนินงาน Medical Hub   
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมควา
วันที่ : 15 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 53
 
 
16. ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสารภีและทันตบุคลากรอาสาสมัคร จากโรงพยาบาลจอมทอง,แม่แตง,หางดง สันทราย ศูนย์บริการ
วันที่ : 07 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 74
 
 
17. จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ , และสอนวิธีการแปรงฟัน”   
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ และสอนวิธีการแปรงฟัน” ในการออกให้
วันที่ : 07 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 39
 
 
18. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ 14 องค์กรที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3 สค61 ณ โรงแรมบีพีซิตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ร่วมลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ 14 องค์กรที่เกี่ยว
วันที่ : 03 สค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 62
 
 
19. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเด่นที่สำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
ดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้ที่ Link : 1) เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข : https://www.moph.go.th 2) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : https://opdc.mo
วันที่ : 03 สค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 49
 
 
20. ประชุมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 26 กค 61 ณ ห้องศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 26 กค 61 ณ ห้องศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ โดยรองนพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดก
วันที่ : 26 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 68
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200