หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. ประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม INVC สำหรับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม IN
วันที่ : 19 กค. 60 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 3
 
 
2. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม
วันที่ : 18 กค. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 6
 
 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ
วันที่ : 11 กค. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 53
 
 
4. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่1 ครั้งที่ 1/2560   
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 คณะทำงานจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1จัดการประชุมเพื่อวางแผนและติดตามผลการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมระดับเขต เขตสุ
วันที่ : 07 กค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 30
 
 
5. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่1 โครงการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ในประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560   
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ในโครงการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพประชา
วันที่ : 07 กค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
6. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย วันที่ 4 กค 2560 ณ โรงแรมธารินเชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย วันที่ 4 กค 2560 ณ โรงแรมธารินเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธ
วันที่ : 04 กค. 60 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 38
 
 
7. งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา   
งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากลประจำปี พ.ศ.
วันที่ : 30 มิย. 60 โดย : นางสาว ปิยะฉัตร   สาหัสชาติ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 36
 
 
8. การอบรม การรายงานสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย จังหวัดเชียงใหม่   
การอบรม การรายงานสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน
วันที่ : 29 มิย. 60 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 48
 
 
9. แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560   
เนื่องจากผู้บริหารติดราชการ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม สภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 จากในวันที่ 29 มิถุ
วันที่ : 23 มิย. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 53
 
 
10. แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560   
เนื่องจากผู้บริหารติดราชการ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม สภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 จากในวันที่ 2
วันที่ : 19 มิย. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 43
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200