หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่   
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตก
วันที่ : 09 พย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
2. ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562   
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 30 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 87
 
 
3. กิจกรรมรณรงค์ การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 21 ตุลาคม 2561    
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางอัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข พร้อมบุคลากรในกลุ่
วันที่ : 22 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 85
 
 
4. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561   
ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตสาธารณสุข ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ฟรี ณ โรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลที่มี
วันที่ : 18 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 81
 
 
5. ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาเจ้าหน้ที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตาม
วันที่ : 12 ตค. 61 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 1,172
 
 
6. การประชุมแนวทางระบบส่งต่อทางทันตกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจังหวัดเชียงใหม่   
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมแนวทางระบบส่งต่อทางทันตกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจังหวั
วันที่ : 05 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
7. ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาร์ฟมาราธอน 2561"   
สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (www.cmru.ac.th)
วันที่ : 05 ตค. 61 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 49
 
 
8. ประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังห
วันที่ : 04 ตค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 96
 
 
9. การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   
มูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่่วยบริการทันตกรรม ร่วมกับทันตบุคลากรโรงพยาบาลแม่แตง และทันตบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 34
วันที่ : 21 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 101
 
 
10. การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 กันยายน 2561)   
Link Download เอกสารประกอบการประชุม http://bps.moph.go.th/new_bps/StrategicActionPlan62_doc
วันที่ : 21 กย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 88
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200