ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 003.6/ว664 19 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ One Province One Hospital
1) 19416_820336553.pdf
0
ปกติ 005/ว 83 20 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.ทั่วไปทุกแห่ง/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งการสนับสนุนไวนิลประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1) 19440_1015338325.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.5/ว 672 20 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอเชิญประชุม
1) 19437_855169863.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.5/13409 20 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุม
1) 19438_1072112930.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.2/262 19 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพนครพิงค์ รพท.ทุกแห่ง รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19
1) 19428_249597134.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม0032.002/ว670 20 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมฯ
1) 19436_1106415727.pdf
0
ปกติ 0032.003.2/ว663 19 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการ รพ.ทั่วไป
 - รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ขอส่งสำเนาโครงการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนงบ PPA เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต
1) 19413_671559837.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/ว649 17 เมย. 61 20 เมย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง
 แจ้งแผนนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานเชิงคุณภาพ แบบบูรณาการ
1) 19411_1767534929.pdf
2) 19411_830128999.pdf
0