หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาตามหนังสือ ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .336 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 005/ว 1070 14 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสิทธิกรณี OP AE OP Refer ทั้งในและนอก ปีงบ2561
1) 21401_783820510.pdf
0
ปกติ 005/ว 860 16 พค. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 โอนเงินPP-List
1) 21400_1837977978.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.1/3906 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโณงพยาบาลเวียงแหง
 ขอเชิญรับใบกิตติกรรมประกาศ
1) 21406_26878340.pdf
0
ปกติ สธ 0201.02/ว386 25 มิย. 61 25 มิย. 61 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาหมู่ ฯ
1) 175521-0000.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.2/ว1131 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 - รพท.และรพช.ทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมทางไกล Web conference ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเพื่อการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูกฯ
1) 21398_333867396.pdf
0
ปกติ 005/1504,3029,3575 15 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 การโอนเงินกรณีOSS
1) 21399_1264599420.pdf
2) 21399_1382174811.pdf
3) 21399_2038467813.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/ว1126 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.
1) 21364_1056100052.xlsx
2) 21364_1189969836.xls
3) 21364_1633820354.xlsx
4) 21364_1757951404.pdf
5) 21364_2059062252.pdf
6) 21364_2142023220.pdf
7) 21364_530310189.pdf
8) 21364_615812330.pdf
3
ปกติ ชม 0032.001.2/21926 20 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ และโครงการสัมมนาวิชาการ
1) 21359_538313778.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/21927 20 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโณงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการระดับสูง
1) 21360_83632023.pdf
0
ปกติ ชม 00032.003.5/ว 1130 21 มิย. 61 25 มิย. 61 งานกิจการพิเศษ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
1) 21365_228932558.pdf
2) 21365_412043470.pdf
1
ด่วนที่สุด 003.6/3864 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่2
1) 21369_668057823.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม0032.002/ว1129 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง
 แบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำยุทธศาตร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ
1) 21373_1865685727.pdf
2) 21373_278149399.pdf
2
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.1/ว1127 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์และบริการสุขภาพของสถานบริการ”
1) 21375_1667834526.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม0032.002/23830 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 แบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำยุทธศาตร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ
1) 21372_1504562621.pdf
2) 21372_2097312258.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/ว1132 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21385_1928783458.pdf
2) 21385_2047350401.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/23833 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21388_1123546808.pdf
2) 21388_361903355.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/23821 22 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
1) 21395_401000810.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/ว1125 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความร่วมมือตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล อสม.ต่างด้าว เพื่อรับค่าป่วยการ อสม.
1) 21352_491744347.xlsx
2) 21352_981089520.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/3878 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21380_1865796327.pdf
2) 21380_849106883.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.2/ว1119 22 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพท.และรพช.ทุกแห่ง
 ขอส่งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมษรและแนวทางการดำเนินงานการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก
1) 21344_1942389939.pdf
2) 21344_1963629650.pdf
3) 21344_338700906.pdf
4) 21344_828986584.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.002/พิเศษ 21 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 แบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำยุทธศาตร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ
1) 21370_582771791.pdf
2) 21370_876138897.pdf
3
ปกติ ชม0032.002/พิเศษ 19 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและหัวหน้างาน
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21386_1604130700.pdf
2) 21386_1999882412.pdf
1
ปกติ 001/ว 102 20 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
1) 21250_1093434779.pdf
0
ปกติ 106/2561 25 มิย. 61 25 มิย. 61 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - กลุ่มงานทุกกลุ่มงานและงานทุกงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2561
1) 21349_666706957.pdf
1
ปกติ 005/ว.1117 21 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก เดือน พค.61
1) 21327_1794841788.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/ว1120 22 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอส่งสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
1) 21330_1106708770.pdf
2) 21330_1844592345.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/23826 22 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอแม่อาย
 ขอส่งนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Patana เข้าศึกษาดูงาน
1) 21356_1090784527.pdf
2) 21356_98502039.pdf
2
ด่วนที่สุด 003.2/386 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 ขอเชิญประชุมทางไกล Web conference ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเพื่อการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูกฯ
1) 21397_1947520568.pdf
1
ปกติ ชม0032.002/23834 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอไชยปราการ
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21390_140626145.pdf
2) 21390_591177647.pdf
3) 21390_774553652.pdf
1
ปกติ สธ 0201.02/ว385 25 มิย. 61 25 มิย. 61 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบ ฯ
1) 175414-0000.pdf
1
ปกติ สธ 0206.01/ว2681 25 มิย. 61 25 มิย. 61 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทอัตรค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
1) 175413-0000.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/3879 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21384_2050264095.pdf
2) 21384_807585115.pdf
5
ปกติ 0032.001/ว968 01 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงิน)  - ผอ.รพ.ทั่วไปทุกแห่ง
 - ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 - สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
 การปฏิบัติราชการแทนกันของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) 20690_441512839.pdf
0
ปกติ 003.2/383 21 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 - โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 -  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
0
ปกติ สธ 0201.02/ว383 25 มิย. 61 25 มิย. 61 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)การใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัล ฯ
1) 175358-0000.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.3/21938 21 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  - นายอำเภอดอยเต่า
 ขอเชิญประชุม
1) 21338_124900320.pdf
1
ปกติ ชม0032.002/23832 25 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอเชียงดาว
 แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมของคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2561
1) 21387_1067450779.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.3/ว1111 21 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุม
1) 21309_2114373910.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.5/ว 1110 21 มิย. 61 25 มิย. 61 งานกิจการพิเศษ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 -  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ส่งสรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
1) 21276_990726393.pdf
1
ปกติ 0032.003.1/ว1104 20 มิย. 61 25 มิย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 -  ผอ.รพ.ทั่วไปทุกแห่ง และ ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2561
1) 21257_1441938509.pdf
2) 21257_1769859686.pdf
3) 21257_275181757.pdf
4) 21257_352312263.pdf
5) 21257_821246012.pdf
6) 21257_933290349.pdf
0
Top