หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาตามหนังสือ ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .274 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.4/ว 310 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดเชียงใหม่
1) 17901_1422422763.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.4/24 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1) 17904_1918150085.pdf
2) 17904_348751108.pdf
0
ปกติ 001/ว 39 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ราชชื่อนตามแนบ
 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
1) 17880_1601736324.pdf
2) 17880_857789884.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/6978 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561
1) 17885_462313358.pdf
0
ปกติ 005/ว300 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์/รพท./รพช.ทุกแห่ง
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีOPD_REFER เดือน มค.61
1) 17886_1836365199.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 296 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - โรงพยาบาลนครพิงค์
 - โรงพยาบาลจอมทอง
 - โรงพยาบาลฝาง
 - โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
1) 17891_139129476.pdf
0
ปกติ 003.2/94 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
1) 17895_1218298144.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.4/6984 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดเชียงใหม่
1) 17902_1457287665.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.4/4692 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1) 17905_1749371449.pdf
2) 17905_558557950.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/6987 20 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภออมก๋อย
 ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเข้าร่วมประชุม
1) 17909_1468561917.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 295 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.นครพิงค์
 - รพ.จอมทอง
 - รพ.ดอยสะเก็ด
 - รพ.แม่แตง
 - รพ.แม่อาย
 - รพ.พร้าว
 - รพ.สันกำแพง
 - รพ.สันทราย
 - รพ.หางดง
 - รพ.สารภี
 - รพ.ไชยปราการ
 - รพ.แม่วาง
 - รพ.แม่ออน
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
1) 17890_1448188772.pdf
1
ปกติ นพ 0032.001/ว1563 19 กพ. 61 20 กพ. 61 2114800000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1) 146265-0000.pdf
5
ปกติ ชม 0032.001.2/4699 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
1) 17877_221677037.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/4697 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561
1) 17874_2123681170.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/4698 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน
1) 17873_1581842206.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/4651 14 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
1) 17857_277430087.pdf
1
ปกติ ชม0032.001/ว291 14 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงิน)  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อนำเข้าข้อมูลเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
1) 17825_527780896.pdf
0
ปกติ 001/4656 14 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานนิติการ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอแจ้งปรับเงื่อนไขการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( EBIT ) ตามตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
1) 17878_1326118167.pdf
4
ปกติ ชม0032.002/6974 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สสอ.ทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 17881_481095968.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.3/4689 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  - นายอำเภอดอยเต่า สันป่าตอง แม่วาง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
1) 17887_1634063679.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/4669 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สสอ.ไชยปราการ
 - สสอ.กัลยาณิวัฒนา
 - สสอ.เวียงแหง
 - สสอ.ดอยหล่อ
 - สสอ.แม่วาง
 - สสอ.แม่ริม
 - สสอ.ฝาง
 - สสอ.พร้าว
 - สสอ.สันกำแพง
 - สสอ.ดอยเต่า
 - สสอ.แม่ออน
 - สสอ.สันทราย
 - สสอ.สะเมิง
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
1) 17892_1513433345.pdf
2
ปกติ ชม 0032.002/พิเศษ 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
1) 17893_1020145902.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/พิเศษ 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
1) 17864_1848762273.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/6986 20 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอสันป่าตอง
 ขอเชิญประชุม
1) 17906_737614923.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.2/ว 286 14 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ประธาน คพสอ.ทุกอำเภอ
 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีการโอนเงินค่าตอบแทนฯ โครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ
1) 17834_332895235.pdf
4
ปกติ ชม0032.002/ว299 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่
1) 17839_1680055703.pdf
2) 17839_8484731.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001.2/ว249 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1) 17853_1262332931.pdf
1
ปกติ 0032.003.3/ว308 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป
 ขอข้อมูลรายงานออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
1) 17861_357286281.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/ว311 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 - หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 การเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1) 17866_1327176721.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.2/1064 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.สันกำแพง
 - สารภี
 - แม่ออน
 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก
1) 17868_1271082784.pdf
1
ปกติ 003.2/90 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และติดตามประเมินผลของทีมเครือข่ายหลัก
1) 17870_646449640.pdf
2
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.5/1069 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการศูนย์/ทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกลับ
1) 17871_1292796066.pdf
1
ปกติ 001/ว 287 14 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานนิติการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอแจ้งปรับเงื่อนไขการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( EBIT ) ตามตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
1) 17872_1539205248.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/4695 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอจอมทอง
 - ดอยเต่า
 - แม่อาย
 - แม่แจ่ม
 - กัลยาณิวัฒนา
 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1) 17867_1752560923.pdf
2
ปกติ 003.2/93 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - นายอำเภอจอมทอง
 - นายอำเภอฝาง
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
1) 17884_1988868964.pdf
4
ปกติ 003.2/92 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และติดตามประเมินผลของทีมเครือข่ายหลัก
1) 17876_720554873.pdf
1
ด่วนที่สุด 001/ว 41 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผูอำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน
 แก้ไขเอกสารวิชาการ
1) 17897_1772531151.pdf
2) 17897_472551784.pdf
8
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.4/ว 309 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1) 17903_1278666630.pdf
2) 17903_1916452096.pdf
3
ปกติ 003.1/118 19 กพ. 61 19 กพ. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง/จอมทอง
 ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมการพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม
1) 17898_1088947939.pdf
2) 17898_1413178160.pdf
3) 17898_1574900786.pdf
4) 17898_873560793.pdf
10
ปกติ 003.1/119 19 กพ. 61 19 กพ. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย
 ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมการพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม
1) 17899_1541915126.pdf
2) 17899_2050901279.pdf
3) 17899_289027110.pdf
8
Top