หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาตามหนังสือ ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .246 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 005/8608 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.สันกำแพง
 ขอสนับสนุนเงินบำรุง
1) 16383_1674360478.pdf
13
ปกติ 005/8591,ว.2088 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.ทั่วไป
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้รพ.นครพิงค์ เดือนกันยายน 2560
1) 16390_1342774408.pdf
9
ปกติ 005/ว2089 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัด และเขตรอยต่อ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
1) 16389_172802617.pdf
5
ปกติ ชม 0032/ว 1 15 ธค. 60 15 ธค. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังห
 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสำนักงานฯ ประจำปี 2560 และงานเลี้ยง
1) 16380_1892328075.pdf
9
ด่วนที่สุด 003.6/48090 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ประจำปีงบประมาณ2561
1) 16378_1287826011.pdf
8
ปกติ 005/ว2075 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.ทั่วไปทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุม
1) 16387_2000675953.pdf
9
ปกติ ชม 0032.003.2/ว 2067 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งการปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของงานมะเร็ง
1) 16330_1402652263.pdf
4
ปกติ ชม 0032.003.1/48075 15 ธค. 60 15 ธค. 60 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ของสถาบันบำบัดฯ
1) 16371_1783404599.pdf
2) 16371_1813241472.pdf
9
ปกติ ชม 0032.003.1/48076 15 ธค. 60 15 ธค. 60 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
1) 16368_108029613.pdf
2) 16368_1451118583.pdf
3) 16368_1758882256.pdf
9
ปกติ 003.6/48089 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอสะเมิง
 ขอเชิญประชุม
1) 16377_1515552263.pdf
6
ปกติ ชม0032.002/พิเศษ 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 ส่งสรุปมอบหมายภารกิจจากการประชุมสภาผู้บริหารฯ
1) 16333_1187220747.pdf
2) 16333_1656489809.pdf
3) 16333_1720640399.pdf
3
ปกติ 002/3 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 เชิญประชุมสภาผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2561
1) 16349_305245037.pdf
1
ปกติ 005/ว 2083 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน
 ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2
1) 16365_1426291204.pdf
1
ปกติ ชม0032.301/869 15 ธค. 60 15 ธค. 60 โรงพยาบาลพร้าว  - ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ขออนุมัติไปราขการ
1) 16388_1175316274.pdf
2) 16388_312855074.pdf
6
ปกติ สธ 0201.02/ว913 14 ธค. 60 15 ธค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี ฯ
1) 132291-0000.pdf
5
ด่วนที่สุด 003.6/ว2090 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร"เวชศาสตร์ครอบครังวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว"รุ่นที่6-7-8-9
1) 16376_114044524.pdf
3
ปกติ ชม 0032.003.1/ว 2074 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561
1) 16367_1009961204.pdf
2) 16367_916559903.pdf
5
ปกติ 005/8605 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.เวียงแหง
 ขอสนับสนุนเงินบำรุง
1) 16386_2074662607.pdf
4
ปกติ ชม 0032.003.1/ว2079 15 ธค. 60 15 ธค. 60 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ทั่วไปทุกแห่ง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
1) 16369_1020884135.pdf
2) 16369_135556131.pdf
3) 16369_920510321.pdf
11
ปกติ 005/8607 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.แม่ออน
 ขอสนับสนุนเงินบำรุง
1) 16384_1628800690.pdf
4
ปกติ 005/8609 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.แม่แตง
 ขอสนับสนุนเงินบำรุง
1) 16382_2121098467.pdf
5
ปกติ ชม0032.002/ 48054 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สสอ.ทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่งแก้ไข)
1) 16325_1149403285.rar
2) 16325_1449139657.pdf
7
ปกติ 655 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มงานบิรหารทั่วไป
 แจ้งเวีนโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 16379_1847553119.pdf
2) 16379_658085765.pdf
5
ปกติ พิเศษ 12 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุข
 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาควัสดุ สิ่งของ โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์
1) 16303_395058718.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.5/8453 12 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์ฯ)  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 เชิญประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาว ปี 2561
1) 16289_1144252104.pdf
2
ด่วนที่สุด 875 08 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอทุกอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 การให้และรับของแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
1) 16253_735446867.pdf
1
ปกติ 639 07 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มงานบริหาร
 ส่งข้อมูลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว
1) 16212_1514631619.pdf
2
ปกติ ชม 0032.003.1/ว2078 15 ธค. 60 15 ธค. 60 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ทั่วไปทุกแห่ง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ของสถาบันบำบัดฯ
1) 16372_1705347562.pdf
2) 16372_1777528797.pdf
8
ปกติ ชม0032.003.1/8610 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาสันป่าตอง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
1) 16381_322797382.pdf
3
ปกติ สธ 0206.01/ว3595 13 ธค. 60 15 ธค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ฯ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
1) 132244-0000.pdf
5
ปกติ สธ 0206.01/ว3597 13 ธค. 60 15 ธค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
1) 132243-0000.pdf
12
ปกติ สธ 0206.01/ว3596 13 ธค. 60 15 ธค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ฯ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
1) 132242-0000.pdf
6
ปกติ 003.6/ว2052 08 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
1) 16271_739134204.pdf
1
ปกติ 005/ว 2056 08 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 การจัดสรรเงินกองทุน PP NoN UC ปี 2561
1) 16328_1734762125.pdf
4
ปกติ ชม0032.002/ว2077 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ส่งสรุปมอบหมายภารกิจจากการประชุมสภาผู้บริหารฯ
1) 16339_1460853589.pdf
2) 16339_1526896663.pdf
3) 16339_52061163.pdf
6
ปกติ ชม 0032.001.2/ว2068 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 รับสมัครคัดเลือกนายแพทย์เพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
1) 16326_2043710089.pdf
6
ปกติ ชม0032.002/ว2066 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
1) 16321_1051657748.rar
2) 16321_95722118.pdf
3
ปกติ ชม 0032.003.5/ว2063 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนุทกแห่ง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทางไกลถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติฯ
1) 16312_883220631.pdf
2
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.1/ว2064 12 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคและดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่
1) 16309_78769428.pdf
3
ปกติ ชม0032.002/48054 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สสอ.ทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
1) 16320_112314301.rar
2) 16320_1387032379.pdf
5
Top