สรุปค่า HI (หมู่บ้าน)

No such file or directory
ลำดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน สรุปผลหมู่บ้าน
ทั้งหมด สำรวจ ทั้งหมด สำรวจ ทั้งหมด สำรวจ เขียว เหลือง แดง ขาว เทา ดำ