CMBIS
ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System

ปีงบประมาณ : 2561

แสดงอันดับคะแนน แบบตาราง

Update
#รหัสอำเภออำเภอคะแนนเฉลี่ย
15025กัลยาณิวัฒนา12.00
25023แม่ออน10.67
35012สันป่าตอง10.20
45001เมือง10.00
55022แม่วาง9.80
65005ดอยสะเก็ด9.80
75003แม่แจ่ม9.73
85019สารภี9.53
95024ดอยหล่อ9.20
105011พร้าว9.13
115002จอมทอง9.13
125009ฝาง9.13
135015หางดง9.13
145007แม่ริม8.93
155014สันทราย8.87
165021ไชยปราการ8.47
175017ดอยเต่า8.33
185016ฮอด8.00
195006แม่แตง7.87
205010แม่อาย7.73
215004เชียงดาว7.60
225013สันกำแพง7.33
235020เวียงแหง7.00
245008สะเมิง6.73
255018อมก๋อย6.53

10 อันดับแรก

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (85%)

หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (80%)

เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)

เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (70%)

เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)