ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
เดือน กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
สถานที่จัดประชุม
  ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ (ห้องประชุม 1)
  ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ (ห้องประชุม 2)
  ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ (ห้องประชุม 2) [ VDO Conference ]
  ห้องประชุม 3
  ห้องประชุมอินทนนท์
  ห้องประชุมลีลาวดี
  ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ (งานไอที)
  สถานที่จัดประชุมอื่นๆ