ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

  • เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง 50200
  • โทร 0 5321 1048-50 ต่อ 135
  • info@chiangmaihealth.com