บริการ

    
สถานพยาบาล          บริการการแพทย์                   ผู้ประสานงาน          เครือข่ายฉุกเฉิน          ข่าวเฝ้าระวัง/เตือนภัย         

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


โรคระบาดในท้องถิ่น

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต !
30 มิถุนายน 2559 เวลา 14:58:54

มาลาเรีย

โรคอันตรายที่คนไทยควรทำความรู้จักให้ดี!
30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:40:16

โรคอาหารเป็นพิษ

วิธีการป้องกันและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
30 มิถุนายน 2559 เวลา 16:02:41

วัณโรค

โรคติดต่อทางเดินหายใจมาตั้งแต่อดีต ปีหนึ่งจะมีคนติดเชื้อใหม่ประมาณ 8 ล้านคนและเสียชีวิตประมาณ 3 ล้านคนต่อปี
8 กันยายน 2559 เวลา 19:41:45