ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .24 Next
 1. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 66         view : 51
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนต.ค. 66         view : 61
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 119
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2566 กย66         view : 97
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 11/2566 เดือน สค.66         view : 93
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน สค66         view : 407
      ณ วันที่ : 07 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 66         view : 75
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.ย. 66         view : 87
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 84
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 10-11/2566 กค66-สค66         view : 116
      ณ วันที่ : 09 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2566         view : 96
      ณ วันที่ : 09 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน ตค66         view : 100
      ณ วันที่ : 09 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1066และ Claim_ER1066         view : 112
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. โปรแกรม Claim PP ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2567         view : 200
      ณ วันที่ : 01 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. โปรแกรม Claim PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567         view : 194
      ณ วันที่ : 01 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน2566 รอบที่ 1,2         view : 287
      ณ วันที่ : 12 ตค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ตค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0966และ Claim_ER0966         view : 355
      ณ วันที่ : 16 ตค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 237
      ณ วันที่ : 12 ตค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกันยายน 2566         view : 285
      ณ วันที่ : 10 ตค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 ตค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 8-10/2566 เดือน พค.-กค.66         view : 275
      ณ วันที่ : 09 ตค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน กย66         view : 255
      ณ วันที่ : 06 ตค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนส.ค. 66         view : 370
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 383
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนบริการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) ปีงบประมาณ 2566         view : 389
      ณ วันที่ : 22 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0866และ Claim_ER0866         view : 378
      ณ วันที่ : 18 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 319
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 283
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2566         view : 302
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 9/2566 เดือนมิถุนายน 2566         view : 367
      ณ วันที่ : 07 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูล CT/MRI/Angiogram มหาราชนครเชียงใหม่ ปีงบ 62-65         view : 357
      ณ วันที่ : 01 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]