ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]

1 2 Next
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567)         view : 105
      ณ วันที่ : 22 เมย. 67   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 2. รายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบ IMC 22_3_67         view : 135
      ณ วันที่ : 05 เมย. 67   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 3. ไฟล์รายงานข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2         view : 169
      ณ วันที่ : 25 มีค. 67   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 4. ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567          view : 531
      ณ วันที่ : 10 มค. 67   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 5. การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567         view : 645
      ณ วันที่ : 04 มค. 67   โดย : นางสุทิชา นากสุก [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 6. คู่มือการรายงาน PMQA ปี 2567         view : 558
      ณ วันที่ : 04 มค. 67   โดย : นางสุทิชา นากสุก [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 7. ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567         view : 1,044
      ณ วันที่ : 09 พย. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่         view : 698
      ณ วันที่ : 07 พย. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 9. คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ฉบับปรับปรุงกรกฎาคม 2566         view : 871
      ณ วันที่ : 09 ตค. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 10. ไฟล์รายงานข้อมูล IMC ปีงบประมาณ 2566         view : 1,050
      ณ วันที่ : 15 กย. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 11. การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จ.เชียงใหม่         view : 2,581
      ณ วันที่ : 09 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 สค. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 12. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์         view : 1,153
      ณ วันที่ : 18 กค. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 13. การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,357
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 14. การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,104
      ณ วันที่ : 31 พค. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 15. เอกสารรายงานการดำเนินงาน IMC และ ไตรมาส 1-3         view : 1,146
      ณ วันที่ : 15 พค. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 16. การประชุมประเมินผลการใช้โปรแกรม CM-HIS และ Speedy Tele ในการประสานส่งต่อผู้ป่วย         view : 2,079
      ณ วันที่ : 12 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 เมย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 17. คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จ.เชียงใหม่         view : 1,251
      ณ วันที่ : 12 เมย. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 18. คำสั่งคณะกรรมการService Planจังหวัดเชียงใหม่ ปี2566         view : 2,332
      ณ วันที่ : 01 มีค. 66   โดย : นางสุทิชา นากสุก [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 19. ใบสมัคร พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่         view : 2,481
      ณ วันที่ : 18 มค. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 20. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566         view : 1,807
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 21. การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายEMS จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2566          view : 2,665
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 22. คู่มือรับส่งต่อผู้ป่วย จ.เชียงใหม่และโซนล้านนา1         view : 1,893
      ณ วันที่ : 11 มค. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 23. แผนและคำสั่ง พอ.สว.ปี2566         view : 2,070
      ณ วันที่ : 28 ธค. 65   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 24. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ(Clinical Practice Guideline)IMC ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน         view : 1,971
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 25. House model_IMC 2566         view : 1,580
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 26. KPI Template IMC -เชียงใหม่ 2566         view : 1,451
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 27. การวิเคราะห์สถานการณ์และแผน IMC แต่ละ รพ_2566         view : 1,387
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 28. ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2566         view : 1,601
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 29. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,530
      ณ วันที่ : 02 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 65   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 30. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,397
      ณ วันที่ : 06 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 ตค. 65   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]