ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]

 1. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯอบต.ดอนแก้ว อบต.ร้องวัวแดงและเทศบาลบวกค้าง         view : 1,354
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 2. แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ         view : 1,347
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 3. ขอสงสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการฯ         view : 1,352
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 4. รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย         view : 1,354
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 5. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพย์         view : 1,345
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 6. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,353
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 7. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,344
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 8. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,365
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 9. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,363
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 10. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา         view : 1,356
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 11. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ         view : 1,355
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 12. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,374
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 13. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,347
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 14. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทานฯ         view : 1,356
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 15. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานฯ         view : 1,324
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 16. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง         view : 1,363
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 17. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคี         view : 1,364
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 18. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ         view : 1,350
      ณ วันที่ : 03 พย. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 19. ขอเชิญร่วมถวายพระกุศลในงานวันประสูตครับ 100 ปี         view : 1,360
      ณ วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 20. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณฯ         view : 1,355
      ณ วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 21. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2564         view : 1,349
      ณ วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]
 22. ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่โค-กระบือฯ         view : 1,365
      ณ วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]