ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .38 Next
 1. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 25
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายเลขโทรศัพท์         view : 41
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การให้บริการคลีนิกแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก         view : 29
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาด         view : 82
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอเชิญร่่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโต-กรนะบือ         view : 61
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ"วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์"         view : 47
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. แจ้งย้ายที่ีทำการสำนักงานการบินพลเรื่อนแห่งประเทศไทย         view : 41
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรัรัมย์         view : 63
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอบอกบุญงานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖         view : 52
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอสนับสนุนงาน "วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ ๒"         view : 60
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนกฐินสามัคคี กรมการสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖         view : 77
      ณ วันที่ : 16 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย         view : 83
      ณ วันที่ : 16 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗         view : 88
      ณ วันที่ : 16 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมงาน "วิ่งล่อง ท่องค่าย กองพลทหารราบที่ ๗"         view : 93
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี         view : 91
      ณ วันที่ : 09 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมเจ้าท่า         view : 100
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖         view : 103
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 95
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการท่องเที่ยว         view : 112
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. การประชาสัมพันธ์เพิ่อให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็ว         view : 92
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         view : 106
      ณ วันที่ : 07 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน         view : 142
      ณ วันที่ : 02 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์พระกฐินพระราชทาน         view : 152
      ณ วันที่ : 02 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชันสินเชื้อ         view : 144
      ณ วันที่ : 02 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. องค์การบริหารส่วนตำบลช่วงเปาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์         view : 144
      ณ วันที่ : 01 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสบอัคคีภัย         view : 150
      ณ วันที่ : 01 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สุขภาพต้องรู้"         view : 148
      ณ วันที่ : 27 ตค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนนายจ้าง         view : 163
      ณ วันที่ : 27 ตค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. การจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ         view : 179
      ณ วันที่ : 25 ตค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 175
      ณ วันที่ : 25 ตค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]