ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]

1 2 3 Next
 1. ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารงานสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ (Biz Portal)         view : 456
      ณ วันที่ : 16 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 67   โดย : นางสลิลลา มูลแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ Biz Portal         view : 409
      ณ วันที่ : 16 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 67   โดย : นางสลิลลา มูลแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบภาคปฎิบัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารฯ         view : 554
      ณ วันที่ : 04 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 67   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 4. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง         view : 838
      ณ วันที่ : 06 ธค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 ธค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบภาคปฎิบัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและยา         view : 676
      ณ วันที่ : 04 ธค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 6. แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567         view : 1,403
      ณ วันที่ : 04 ตค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 7. ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567         view : 1,535
      ณ วันที่ : 21 กย. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 8. ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567         view : 2,927
      ณ วันที่ : 21 สค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 9. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567         view : 1,732
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 10. การสืบราคายาปีงบประมาณ2567         view : 2,457
      ณ วันที่ : 11 กค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 11. ประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ2567         view : 2,008
      ณ วันที่ : 11 กค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 12. กระบวนการควบคุมและกำกับตามประเด็นITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 2,533
      ณ วันที่ : 14 มีค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 13. ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566         view : 2,890
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 14. แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566         view : 3,333
      ณ วันที่ : 21 ตค. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 15. แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566         view : 3,170
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 16. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566         view : 2,087
      ณ วันที่ : 04 ตค. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 17. ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565         view : 2,002
      ณ วันที่ : 22 ธค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 18. แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)         view : 2,020
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 19. หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง         view : 1,864
      ณ วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 20. การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565         view : 1,849
      ณ วันที่ : 18 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 21. แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565         view : 1,731
      ณ วันที่ : 08 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 22. ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคายา จังหวัดเชียงใหม่ 2565)         view : 1,406
      ณ วันที่ : 07 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 23. แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565         view : 1,432
      ณ วันที่ : 01 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 24. แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565         view : 1,367
      ณ วันที่ : 01 ตค. 64   โดย :  []
 25. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2565         view : 1,392
      ณ วันที่ : 27 สค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 26. การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565         view : 1,403
      ณ วันที่ : 11 สค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 27. การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565         view : 1,367
      ณ วันที่ : 11 สค. 64   โดย :  []
 28. รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์         view : 1,398
      ณ วันที่ : 16 มีค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 29. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ฎิบัติงานด่านอาหารและยา         view : 1,370
      ณ วันที่ : 09 มีค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 30. รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 1,355
      ณ วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]