ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]

1 2 Next
 1. แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567         view : 630
      ณ วันที่ : 04 ตค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 2. ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567         view : 741
      ณ วันที่ : 21 กย. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 3. ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567         view : 1,819
      ณ วันที่ : 21 สค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 4. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567         view : 956
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 5. การสืบราคายาปีงบประมาณ2567         view : 1,794
      ณ วันที่ : 11 กค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 6. ประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ2567         view : 1,529
      ณ วันที่ : 11 กค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 7. กระบวนการควบคุมและกำกับตามประเด็นITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 2,179
      ณ วันที่ : 14 มีค. 66   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 8. ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566         view : 2,483
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 9. แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566         view : 2,798
      ณ วันที่ : 21 ตค. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 10. แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566         view : 2,816
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 11. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566         view : 1,985
      ณ วันที่ : 04 ตค. 65   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 12. ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565         view : 1,899
      ณ วันที่ : 22 ธค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 13. แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)         view : 1,834
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 14. หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง         view : 1,762
      ณ วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 15. การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565         view : 1,753
      ณ วันที่ : 18 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 16. แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565         view : 1,635
      ณ วันที่ : 08 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 17. ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคายา จังหวัดเชียงใหม่ 2565)         view : 1,323
      ณ วันที่ : 07 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 18. แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565         view : 1,338
      ณ วันที่ : 01 ตค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 19. แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565         view : 1,296
      ณ วันที่ : 01 ตค. 64   โดย :  []
 20. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2565         view : 1,307
      ณ วันที่ : 27 สค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 21. การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565         view : 1,318
      ณ วันที่ : 11 สค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 22. การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565         view : 1,286
      ณ วันที่ : 11 สค. 64   โดย :  []
 23. รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์         view : 1,305
      ณ วันที่ : 16 มีค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 24. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ฎิบัติงานด่านอาหารและยา         view : 1,291
      ณ วันที่ : 09 มีค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 25. รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์         view : 1,273
      ณ วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 26. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยา         view : 1,294
      ณ วันที่ : 25 มค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 27. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยา         view : 1,275
      ณ วันที่ : 18 มค. 64   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 28. รับสมัครบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่         view : 1,299
      ณ วันที่ : 17 ธค. 63   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 29. แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปีงบ2563(ต.ค62-ก.ย63)         view : 1,330
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 30. วิธีตรวจยาฆ่าแมลงและptt.ตรวจสารปนเปื้อนปี63         view : 1,331
      ณ วันที่ : 05 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 ตค. 63   โดย : นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]