ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 Next
 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567         view : 90
      ณ วันที่ : 29 พย. 66   โดย : นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่         view : 648
      ณ วันที่ : 27 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 ตค. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิธีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สรทศ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566         view : 619
      ณ วันที่ : 10 สค. 66   โดย : นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566         view : 734
      ณ วันที่ : 14 กค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ใหม่)         view : 742
      ณ วันที่ : 28 มิย. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 15         view : 974
      ณ วันที่ : 09 พค. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย         view : 2,126
      ณ วันที่ : 03 มีค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566         view : 2,173
      ณ วันที่ : 19 กพ. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565         view : 2,094
      ณ วันที่ : 30 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 2,844
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 2,409
      ณ วันที่ : 09 มค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน         view : 2,265
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่         view : 2,019
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 1,868
      ณ วันที่ : 02 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565         view : 1,811
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565          view : 1,575
      ณ วันที่ : 01 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ         view : 1,371
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก         view : 1,315
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ         view : 1,330
      ณ วันที่ : 12 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดทดสอบ I-Kit         view : 1,348
      ณ วันที่ : 28 ธค. 64   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)         view : 1,314
      ณ วันที่ : 09 ธค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,307
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในจ.เชียงใหม่         view : 1,289
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน          view : 1,296
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. ไฟล์ประชุมZOOMชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2565โดยศอ.1เชียงใหม่วันที่10กย64         view : 1,316
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564          view : 1,292
      ณ วันที่ : 10 กย. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. เอกสารการติดตามการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์         view : 1,291
      ณ วันที่ : 26 สค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Meeting "เคล็ดลับสุขภาพดี ด้วย 8พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ"         view : 1,306
      ณ วันที่ : 17 สค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19         view : 1,289
      ณ วันที่ : 21 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. เอกสารประกอบการนิเทศวัยเรียน64         view : 1,315
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]